Til hovedinnhold

Erik Swendgaard

Forskningsleder

Erik Swendgaard

Forskningsleder

Erik Swendgaard
Telefon: 934 59 103
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268249

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rappo...

Forfattere Stokka Arne Bjørkvoll Thor Swendgaard Hans Erik
År 2011
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1344363

Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan akt...

Forfattere Grythe Knut Gutteberg Odd Jensen Irene Anite Røste Terje Swendgaard Hans Erik
År 2008
Type Rapport/avhandling