Til hovedinnhold
Norsk English

Satellittkommunikasjon til nordområdene - En behovsundersøkelse -

Sammendrag

Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan aktørenes fremtidige behov kan dekkes.
Generelt ble det avdekket et stort behov for økte båndbredder og forbedret tilgjengelighet som en fellesnevner fra alle brukersektorer i denne undersøkelsen.
En annen faktor av betydning for en forbedret kommunikasjonsdekning i nordområdene, som ikke kom klart fram i denne spørreundersøkelsen, er betydningen av å ha en effektiv kommunikasjonsløsning for beredskap - og for redningstjenesten som et resultat av økende aktivitet i de polare strøk.
Det fastslås at et kommunikasjonsbehov i nordområdene allerede er tilstede. Behovet forventes å vokse de nærmeste årene. Imidlertid er det vanskelig å anslå hvor mye behovet vil vokse og hva det vil koste å innfri det. Det er nødvendig å bearbeide problemstillingene videre, som underlag for norsk holdning til hele problemstillingen - og som underlag for å delta i relaterte prosjekter både i ESA, i EU og bilateralt.

Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90F252

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • Ukjent

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A7035

ISBN

9788214043983

Vis denne publikasjonen hos Cristin