Til hovedinnhold

Satellittkommunikasjon til nordområdene - En behovsundersøkelse -

Satellittkommunikasjon til nordområdene - En behovsundersøkelse -

Kategori
Rapport
Sammendrag
Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan aktørenes fremtidige behov kan dekkes.
Generelt ble det avdekket et stort behov for økte båndbredder og forbedret tilgjengelighet som en fellesnevner fra alle brukersektorer i denne undersøkelsen.
En annen faktor av betydning for en forbedret kommunikasjonsdekning i nordområdene, som ikke kom klart fram i denne spørreundersøkelsen, er betydningen av å ha en effektiv kommunikasjonsløsning for beredskap - og for redningstjenesten som et resultat av økende aktivitet i de polare strøk.
Det fastslås at et kommunikasjonsbehov i nordområdene allerede er tilstede. Behovet forventes å vokse de nærmeste årene. Imidlertid er det vanskelig å anslå hvor mye behovet vil vokse og hva det vil koste å innfri det. Det er nødvendig å bearbeide problemstillingene videre, som underlag for norsk holdning til hele problemstillingen - og som underlag for å delta i relaterte prosjekter både i ESA, i EU og bilateralt.

Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90F252
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
  • Ukjent
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A7035
ISBN
9788214043983