Til hovedinnhold
Norsk English

Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport

Sammendrag

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med
Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av
lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har
SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rapport og gitt kommentarer som
spesielt vedrører kapittel 5, 6, 10, 13 og 14. I mandatet Fra departementet er Avinor bedt
om å gi innspill til en samfunnsøkonomisk analyse gjennom å klarlegge kvalitative og
kvantitative konsekvenser For sivile aktører knyttet til sivil luftfart.
Vi har Forståelse For at Avinors rapport må omhandle mange aspekter og har søkt å
begrense vårt Fokus til kostnader og nytte som har relevans For en samfunnsøkonomisk
analyse, samt beløpenes Forankring i de kvalitative beskrivelsene. Denne
rapporten er derfor ingen evaluering av Avinors tallgrunnlag og kalkyler.
I vår gjennomgang har vi bl.a. vurdert metodisk angrepsmåte, relevant dekning av sivile
aktører, samt hvorvidt Avinor på en systematisk måte har beskrevet kvalitative og
kvantitative konsekvenser For sivil luftfart.
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 60A115

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Digital

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A20888

ISBN

9788214052343

Vis denne publikasjonen hos Cristin