Til hovedinnhold

Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport

Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport

Kategori
Rapport
Sammendrag
Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med
Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av
lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har
SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rapport og gitt kommentarer som
spesielt vedrører kapittel 5, 6, 10, 13 og 14. I mandatet Fra departementet er Avinor bedt
om å gi innspill til en samfunnsøkonomisk analyse gjennom å klarlegge kvalitative og
kvantitative konsekvenser For sivile aktører knyttet til sivil luftfart.
Vi har Forståelse For at Avinors rapport må omhandle mange aspekter og har søkt å
begrense vårt Fokus til kostnader og nytte som har relevans For en samfunnsøkonomisk
analyse, samt beløpenes Forankring i de kvalitative beskrivelsene. Denne
rapporten er derfor ingen evaluering av Avinors tallgrunnlag og kalkyler.
I vår gjennomgang har vi bl.a. vurdert metodisk angrepsmåte, relevant dekning av sivile
aktører, samt hvorvidt Avinor på en systematisk måte har beskrevet kvalitative og
kvantitative konsekvenser For sivil luftfart.
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 60A115
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Digital
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A20888
ISBN
9788214052343