Til hovedinnhold

Marit Aursand

Spesialrådgiver

Marit Aursand

Spesialrådgiver

Marit Aursand
Telefon: 482 00 158
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1489515

A circular bioeconomy has become a global aspiration for governments in Europe and around the globe. This article pursues research questions concerning concrete innovations aiming to create bioeconomic transition options in Norway and presents results from a transdisciplinary investigation of Norweg...

Forfattere Egelyng H Romsdal Anita Hansen H.O. Slizyte Rasa Carvajal Ana Karina Jouvenot Laura Hebrok Marie Honkapää Kaisu Wold Jens Petter Seljåsen Randi Aursand Marit
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1308399

There is an increasing demand for omega-3 containing fish oils. By-products from fish fillet production can be utilized for the production of fish oils and be a valuable source of omega-3 for human consumption. The aim of this work was to evaluate industrial processes for production of quality oil f...

År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493749

During the SeaMed project we have arranged workshops and visited seafood industry in Albania, Montenegro, Kosovo and Bosnia & Herzegovina. In October 2014, the whole consortium visited Trondheim. The three-day workshop included excursions to the Norwegian Seafood industry and NTNU. The final res...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510811

Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 % saltinnhold i filetene. Lavt vekttap er ønskelig, og forsøket gjennomføres m...

Forfattere Breien William Topper Aursand Ida Grong Aursand Marit
År 2013
Type Rapport/avhandling