Til hovedinnhold

Niels Aakvaag

Seniorforsker

Niels Aakvaag

Seniorforsker

Niels Aakvaag
Telefon: 905 28 397
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1592777

Denne rapporten beskriver resultatene som er oppnådd i SUP prosjektet. Tekniske utførelse har vært gjort av SINTEF Digital, mens Enfo har bidratt med systemdesign, integrasjon og test. Prosjektet har levert et ferdig utviklet frekvensrele som er testet og CE-godkjent av Nemko. Det er klart for komme...

Forfattere Aakvaag Niels
År 2018
Type Rapport/avhandling