Til hovedinnhold
Norsk English

Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultatene som er oppnådd i SUP prosjektet. Tekniske utførelse har vært gjort av SINTEF Digital, mens Enfo har bidratt med systemdesign, integrasjon og test. Prosjektet har levert et ferdig utviklet frekvensrele som er testet og CE-godkjent av Nemko. Det er klart for kommersiell drift når markedsforholdene ligger til rette for det.
Oppdragsgiver: Enfo AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102012818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:00372

ISBN

978-82-14-06652-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin