Til hovedinnhold

Marikken Høiseth

Forsker

Marikken Høiseth

Forsker

Marikken Høiseth
Telefon: 451 99 344
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1818281/

This paper reports from the early phase of a Participatory Design (PD) process where the goal is to design and use an immersive virtual reality (VR) application in elementary school for teaching first aid, where pupils are involved as co-designers in the design process. In this paper we report on...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel