Til hovedinnhold

Julia Farkas

Seniorforsker

Julia Farkas

Seniorforsker

Julia Farkas
Telefon: 462 59 902
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Forfattere Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
År 2020
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1827303/

In this study, the effects of aged Ag and TiO2 nanoparticles (NPs), individually and as a mixture, in wastewater relative to their pristine counterparts on the development of the copepod nauplii (Tisbe battagliai) were investigated. NP behavior in synthetic wastewater and seawater was...

Forfattere Anastasia Georgantzopoulou Julia Farkas Kuria Ndungu Claire Coutris Patricia Almeida Carvalho Andrew Booth Ailbhe Macken
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel