Til hovedinnhold

Heidi Moe Føre

Seniorforsker

Heidi Moe Føre

Seniorforsker

Heidi Moe Føre
Telefon: 480 42 932
E-post:
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1706470/

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1706449/

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rømt gjennom hull i not. Og hull i...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1608181/

Gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT) were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon (PA) nets. The relative catch efficiency between the two gillnet 15 types was...

Forfattere Eduardo Grimaldo Bent Herrmann Biao Su Heidi Moe Føre Jørgen Vollstad Leonore Olsen Roger B. Larsen Ivan Tatone
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel