Til hovedinnhold

Beate Kvamstad-Lervold

Spesialrådgiver

Beate Kvamstad-Lervold

Spesialrådgiver

Beate Kvamstad-Lervold
Telefon: +47 922 22 240
E-post:
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1644618/

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1220041/

This paper describes the main objectives and early achieved results from the MARENOR project. MARENOR is financed by the Research Council of Norway as well as Norwegian industry partners from oil and gas (EM survey company EMGS), fisheries (shipping company and shrimp trawler Remoy), positioning and...

År 2014
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel