Til hovedinnhold

Sverre Gullikstad Johnsen

Seniorforsker

Sverre Gullikstad Johnsen

Seniorforsker

Sverre Gullikstad Johnsen
Telefon: 932 03 882
E-post:
Avdeling: Metallproduksjon og prosessering
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1866573/

The current project aims at enabling key technology for patient-specific diagnostics and treatment of Obstructive Sleep Apnea (OSA). When evaluating treatment options, clinicians are currently relying on general guidelines and personal experience, but they are lacking objective and predictive...

År 2021
Type Nettsider (opplysningsmateriale)
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1866571/

Prosjektets målsetting er å legge til rette for og utvikle grunnleggende teknologi for pasientspesifikk diagnostikk og behandling av obstruktiv søvnapne (OSA). Valg av behandlingsstrategi avhenger i dag i stor grad av generelle retningslinjer og behandlerens personlige erfaring. Det mangler...

År 2021
Type Nettsider (opplysningsmateriale)
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1826639/

A cylindrical cooled probe (cold-finger placed in cross-flow) has been used to investigate fouling in the off-gas duct located upstream from the gas cleaning system during primary aluminium production. Hard scale was formed on the front side of the probe whereas loose deposits accumulated on the...

Forfattere Daniel Perez Clos Sverre Gullikstad Johnsen Petter Nekså Ragnhild Elizabeth Aune
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1697333/

A cylindrical fouling probe or “cold-finger” has been used to investigate fouling from aluminium production off-gas. The probe was located upstream from the off-gas cleaning system. Surface deposits have been collected for further analysis by EPMA and XRD, and compared with off-gas dust and old...

Forfattere Daniel Perez Clos Petter Nekså Sverre Gullikstad Johnsen Ragnhild Elizabeth Aune
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel