Til hovedinnhold
Norsk English

VirtuOSA - Virtuell Kirurgi i de Øvre Luftveiene – Nye Løsninger for Behandling av Obstruktiv Søvnapne

Prosjektets målsetting er å legge til rette for og utvikle grunnleggende teknologi for pasientspesifikk diagnostikk og behandling av obstruktiv søvnapne (OSA). Valg av behandlingsstrategi avhenger i dag i stor grad av generelle retningslinjer og behandlerens personlige erfaring. Det mangler objektive beslutningsstøtteverktøy som kan brukes til å forutse utfallet av behandlingen. Dette prosjektet vil resultere i nødvendig innsikt og software for datamaskinassistert diagnostikk og behandling gjennom virtuell kirurgi. På den måten kan OSA-pasienter få bedre behandling med redusert risiko for pasienten selv og redusert kostnad for samfunnet.

Kontaktperson

Prosjektet følger opp arbeidet som ble gjort i et tidligere forskerprosjekt under Norges Forskningsråds FRIANTEK-program, Modeling of Obstructive Sleep Apnea by Fluid-Structure Interaction in the Upper Airways, som ble avsluttet i 2017.  

Det tverrfaglige prosjektkonsortiet består av eksperter innen medisin (Øre-Nese-Hals) fra St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim, og eksperter innen fluid- og strukturmekanikk fra NTNU og SINTEF. Prosjektets hovehypotese er at matematisk modellering kan bidra til betydelig forbedret innsikt i luftveienes funksjon og hva som forårsaker OSA. Det vil si, prosjektet tar sikte på å kombinere ingeniørfag og medisin for å forbedre pasientspesifikk diagnostikk og behandlingsplanlegging. 

Den langsiktige visjonen til prosjektkonsortiet er å utvikle software-baserte designverktøy som kan brukes av medisinsk personell i behandlingsplanlegging. Dette vil gi legene muligheten til å vurdere sannsynligheten for suksess for ulike behandlingsformer og muligheten til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient forut for f.eks. kirurgiske inngrep. Den praktiske verdien ligger i reduserte kostnader assosiert med feil- og overbehandling både med tanke på samfunnsøkonomi og risiko og besvær for pasientene. Den vitenskapelige verdien ligger i utviklingen av nye samarbeidsformer i grenseflaten mellom medisinsk og ingeniørfaglig forskning.

Prosjektet vil benytte matematiske/numeriske modeller. Laboratorieforsøk og kliniske pre- og postoperative data fra OSA-pasienter for å: 

  • Legge grunnlaget for datamaskinassistert beslutningsstøtte i pasientspesifikk OSA-diagnostikk og behandling. 
  • Bestemme markører for suksessfull OSA-behandling. 
  • Etablere retningslinjer for effektiv kirurgi i de øvre luftveiene mtp. OSA-behandling.
  • Få ny kunnskap om de fundamentale fysiske årsakene til OSA. 

SINTEF bidrar I prosjektet med laboratoriefasiliteter, tungregnemaskiner og ekspertise på fluiddynamikk og numerisk simulering. SINTEF-forskere bidrar aktivt i utdanningen av M.Sc.- og Ph.D.-kandidater gjennom prosjektet. 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Norges Forskningsråd  med et totalbudsjett på 12MNOK, men er støttet økonomisk av både NTNU og SINTEF og med tungregneressurser fra UNINETT Sigma2 AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene