Til hovedinnhold

Oddgeir Kvien

Laboratoriesjef

Oddgeir Kvien

Laboratoriesjef

Oddgeir Kvien
Telefon: 926 09 756
E-post:
Avdeling: Elkraftteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907116/

In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding growth in resources and cost. To this end, autonomous unmanned aerial...

Forfattere Helge-André Langåker Håkon Kjerkreit Christoffer L Syversen Richard Moore Øystein Hov Holhjem Irene Anite Jensen Aiden James Morrison Aksel Andreas Transeth Oddgeir Kvien Gunnar Berg-Karlsen Thomas Olsen Alexander Hatlestad Thomas Negård Rolf Broch Jørn E Johnsen
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907476/

Nye innovative løsninger er nødvendig for å øke kvaliteten og effektiviteten i kapitalforvaltningen for å unngå tilsvarende vekst i ressurser og kostnader. For dette formål gir autonome ubemannede fly (UAV) - eller droner - en rekke muligheter. Imidlertid har det ikke vært noen kjente løsninger på...

År 2021
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1702275/

Partial discharge measurements have been used for studying shrinkage voids in the insulation of mass-impregnated high voltage DC subsea power cables. Three 4.5-m long cable samples were subjected to ac partial discharge measurements at different ambient temperatures, both under isothermal...

Forfattere Magne E Runde Oddgeir Kvien Horst H. Förster Niklas Magnusson
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/888889/

The total recovery of natural gas from subsea wells can be significantly increased with a compressor installed near the wellheads. The compressor is powered by a high-speed induction motor integrated in the same casing. The process gas flows through the motor and acts as a cooling medium. The...

Forfattere Ville Sihvo Arto Pihlajamäki Janne Nerg Sverre Hvidsten Oddgeir Kvien Lars Brenne
År 2012
Type Vitenskapelig artikkel