Til hovedinnhold

Erik Swendgaard

Forskningsleder

Erik Swendgaard

Forskningsleder

Erik Swendgaard
Telefon: 934 59 103
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268249/

Avinor har på oppdrag Fra Samferdselsdepartementet og i samråd med Forsvarsdepartementet laget en utredning om konsekvenser For sivil luftfart av lokalisering av ny kampflybase. På oppdrag Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har SINTEF Foretatt en gjennomgang av Avinor sin rapport og gitt kommentarer...

Forfattere Arne Stokka Thor Harald Bjørkvoll Erik Swendgaard
År 2011
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1344363/

Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en anbefaling for videre arbeid mot hvordan aktørenes fremtidige behov kan dekkes...

Forfattere Knut Harald Grythe Odd Gutteberg Irene Anite Jensen Terje Røste Erik Swendgaard
År 2008
Type Rapport