Til hovedinnhold

Petter Støa

Forskningsdirektør

Petter Støa

Forskningsdirektør

Petter Støa
Telefon: 930 59 624
E-post:
Avdeling: Stab
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1890184/

Denne rapporten svarer på oppdrag 'Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen' med oppdragsgivere Trondheim kommune (TK) og Trondheimsregionen (TREG). Foreliggende leveranse gir en oversikt over eksisterende Grønt næringsliv i Trondheimsregionen basert på kvantitative og kvalitative analyser, og...

Forfattere Marie Bysveen Kirsten Svenja Wiebe Petter Støa Lene Lad Johansen
År 2020
Type Rapport