Til hovedinnhold

Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen : Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid

Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen : Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten svarer på oppdrag 'Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen' med
oppdragsgivere Trondheim kommune (TK) og Trondheimsregionen (TREG).
Foreliggende leveranse gir en oversikt over eksisterende Grønt næringsliv i
Trondheimsregionen basert på kvantitative og kvalitative analyser, og setter dette i et
nasjonalt og Europeisk perspektiv. Det er foretatt en gjennomgang av mulige indikatorer og
gjort en gjennomgang av disse, foreslått hvilke som kan brukes. Til slutt er det presentert
noen muligheter for videre arbeid for styrking av Grønn konkurransekraft i regionen
(Trondheimsregionen oppdragsgiver).
Ulike økonomiske og miljømessige faktorer bør kvantifiseres for å måle grønn
konkurransekraft. Vi anbefaler å bruke 15 indikatorer i fem ulike kategorier (økonomi og
miljø, økonomisk struktur, arbeidsmarked og befolkning, teknologi og innovasjon, grønne
strategier) pluss seks indikatorer som gir bakgrunnsinformasjoner om regionen.
Datatilgjengelighet varierer, men vi mener at robustheten i de foreslåtte metodene for å
estimere indikatorene er tilstrekkelig god.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Ukjent
  • SINTEF Energi AS
År
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
2020:00251
ISBN
978-82-14-06532-9