Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig informasjon til våre besøkende

Velkommen til SINTEF. Du vil straks bli hentet av din kontaktperson.

Vi følger myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av korona og ber deg gjøre deg kjent med disse på plakatene som er hengt opp i våre lokaler. Din kontaktperson vil også informere om det er lokale smitteverntiltak du må følge. Takk for at du bidrar.

Vertskap

Ditt vertskap skal:

  • informere om nødutganger og rømningsveier.
  • sørge for at du mottar og bruker nødvendig verneutstyr i områder der det er påkrevet.

Vennligst følg instrukser gitt av våre ansatte.

Sikring og IKT

  • Besøkende skal bære besøkskort/-etikett synlig.
  • Tilkobling av elektronisk utstyr til vårt datanettverk er ikke tillatt.
  • Besøkende kan benytte trådløst gjestenett ved oppkobling mot internett i våre lokaler.

Konfidensialitet

  • Vi beskytter interessene til våre kunder og partnere.
  • All tilgang til informasjon og lokaler i SINTEF er regulert og beskyttet. Vi ber om at våre sikkerhetsbestemmelser blir respektert.
  • Fotografering i SINTEFs lokaler er kun tillatt etter avtale.

Beredskap

Nødnummer: Ambulanse: 113 - Brann: 110 - Politi: 112

SINTEF Beredskapstelefon: 
73 53 50 00 (24t vaktsentral)