Til hovedinnhold

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i den pågående korona-situasjonen

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i den pågående korona-situasjonen

Strategi- og kommunikasjonssjef

Myndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. SINTEF tar vårt samfunnsansvar på alvor og følger dette opp. ​

Covid-19: Status i SINTEF

SINTEFs ledelse etablerte høyeste beredskap 11. mars og følger utviklingen knyttet til COVID-19 og hvordan våre tjenester blir påvirket svært tett. Grundige risikovurderinger, trygt smittevern og svært dedikerte medarbeidere setter oss i stand til å ha så normal drift som mulig i våre laboratorier og verksted.

Vårt mål er å kunne levere som normalt tross den spesielle situasjonen vi er oppe i. Om det skulle oppstå avvik fra leveranser kan kunder og samarbeidspartnere være trygge på at de vil bli varslet.

Det er viktig for SINTEF å opprettholde god kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Vi forsøker derfor å gjennomføre planlagte møter på en best mulig måte ved hjelp av digitale samhandlingsløsninger. ​

Ta kontakt med din prosjektleder eller kontaktperson dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold.  ​

Behovet for omstilling og teknologiutvikling er snarere påskyndet enn utsatt av denne pågående krisen. Vi håper og tror myndighetene vil legge til rette for at vi kan akselerere tempoet på å utvikle nye bærekraftige løsninger som skaper verdier og arbeidsplasser.

Du kan være trygg på at SINTEF både nå og etter vi kjenner det hele omfanget av den pågående krisen skal være i stand til å levere både samfunnsnytte og konkurransekraft, slik vi har gjort i 70 år. 

Hvordan SINTEF møter COVID-19

I SINTEF har helse og sikkerhet for våre ansatte og medmennesker høyeste prioritet. Av hensyn til dette, og med tanke på å begrense eventuell smittespredning har SINTEF blant annet innført følgende retningslinjer i tråd med myndighetenes retningslinjer: ​

  • Medarbeidere skal jobbe hjemmefra.
  • Tjenestereiser skal ikke gjennomføres.
  • Unntak kan gis for aktivitet som er av stor forretningsmessig verdi for kunder og SINTEF. Vi prioriterer drift av laboratorier og verksteder der smittevern kan ivaretas. Fare for smittespredning skal på forhånd være risikovurdert. Forskningssjef er ansvarlig for at dette gjøres og den skal godkjennes av instituttdirektør.
  • Vi følger komplette og oppdaterte retningslinjer fra myndighetene som publisert på: https://helsenorge.no/koronavirus

Pressekontakt

Karoline Ski

Strategi- og kommunikasjonssjef
Navn
Karoline Ski
Tittel
Strategi- og kommunikasjonssjef
Telefon
922 91 765
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS