Til hovedinnhold

Skipsteknologi

Skipsteknologi

Vår spisskompetanse er skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip. Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip. SINTEF Oceans hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger.
Fungerende forskningssjef
+47 932 17 634
Bilde av gul båtmodell