Til hovedinnhold

Verdens første skipstunnel testet i tøffe værforhold

Verdens første skipstunnel testet i tøffe værforhold

Publisert 8. juli 2016

Stadhavet er ett av de mest værutsatte og farligste havområdet vi har langs norskekysten. Svært store bølger som kommer fra ulike kanter samtidig skaper kritiske situasjoner. For å lette skipstrafikken og øke sikkerheten ønsker Kystverket å bygge en skipstunnel, den første i sitt slag i verden.

Nylig ble en modell av den 1,7 kilometer lange tunnelen laget på MARINTEK i Trondheim. To typer skip ble testet inne i tunnelen, det ene var en modell av hurtigruten Midnatsol og det andre et litt større containerskip.

- Vi ønsker å finne ut om det er mulig å kjøre gjennom tunnelen på en trygg og stabil måte under ulike strømnings- og bølgeforhold, sier Terje Andreassen, prosjektleder for Stad Skipstunnel.

Forskerne testet begge skip med tidevannsstrøm midt imot, medstrøms og i stille vann. Kystverket var til stede under hele forsøksperioden på en knapp uke og fikk mange svar.

Bilde av båtmodell i havlaboratoriet

- Vi har fått viktig informasjon og mange bekreftelser som stemmer overens med hvordan vi trodde at fartøyene kom til å oppføre seg inne i tunnelen, sier Andreassen.

Gjennom modellforsøkene fant forskerne ut at skipene kjørte fint igjennom tunnelen uten å komme borti veggene for de fleste av testkondisjonene. Modelltestene viser at det er mulig å seile gjennom stadtunellen.

- Vi har også gjennomført simuleringer. Så neste steg blir å verifisere tallmaterialet fra modelltestene oppimot de andre testene vi har gjort, sier han.

Forskerne ved MARINTEK ser ingen motforestillinger mot å bygge tunnelen innerst på Stadlandet, basert på erfaringene fra modelltestene.

Bilde av båtmodell i havlaboratoriet

- Modelltestene viser at skipene kan kjøre trygt gjennom tunnelen. Det som er den største utfordringen med prosjektet, er at innseilingen inn i tunnelen gjøres på en sikker måte i skikkelig uvær. Dette krever både beregninger, kanskje fremtidige modelltester, og ikke minst ordentlig trening av mannskapet om bord i fartøyene som skal benytte tunnelen i fremtiden, sier seniorforsker ved MARINTEK, Hans Jørgen Rambech.

Kystverket jobber mot å starte byggingen av tunnelen innerst på Stadlandet i 2019. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang med en seilingshøyde på 33 meter og en seilingsbredde på 26,5 meter. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner.

Senior prosjektleder
+47 916 22 951