Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Velferdsteknologien kommer

"Veikart for innovasjon av velferdsteknologi” er en ny og praktisk veileder for norske kommuner som ønsker å ta i bruk ny teknologi.

Målet er å bedre hverdagen til mennesker med hjelpebehov. Kartet er laget som en enkel nettside og loser deg gjennom alt fra planlegging til behovsanalyse, krav til anvendelse, valg av løsning og til slutt testing av løsningen. Hensikten er å sikre at kommunene utvikler nye teknologiske tjenester og produkter som fungerer for både brukere og støtteapparat. Veikartet er utviklet av SINTEF og NOVA, på bakgrunn av erfaringer fra seks innovasjonsprosjekter innenfor velferdsteknologi.

Kartet finner du her: www.ks.no/velferdsteknologi