Til hovedinnhold

SINTEF har gitt innspill til langtidsplan for forskning

SINTEF har gitt innspill til langtidsplan for forskning

Publisert 19. september 2017

Behovet for omstilling av Norge må tillegges økt vekt i en revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette er et av de viktigste punktene i SINTEFs innspill til regjeringens arbeid med å revidere langtidsplanen.

I oktober 2014 la regjeringen fram sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP). Dette var første gang det var laget en slik plan i Norge, og planen er et viktig styringsdokument for forskningspolitikk. Planen gjelder for tidsrommet 2015-2024, men skal rulleres hvert 4. år.

Det er en slik rullering som nå skal skje. I sitt innspill legger SINTEF vekt på at hovedmålene og prioriteringene fra dagens LTP bør stå fast, men det må legges sterkere virkemidler for å øke næringslivets forskning.

Les hele SINTEFs uttalelse her (pdf).

Kommunikasjonsdirektør