Til hovedinnhold

Samferdselsministeren besøkte transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF

Mandag besøkte samferdselsminister Jon Georg Dale SINTEF for å diskutere forskning og utvikling i transportsektoren.

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF
Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker transport- og mobilitetsmiljøene i SINTEF

På programmet sto blant annet foredrag om Ocean Space Center og vår forskning innenfor mobilitet og transportløsninger.

Ministeren fikk høre om hvordan instituttene arbeider med forskning på transport- og samferdsel, og fikk presentert tre eksempler på aktuelle forskningssamarbeid med samfunnseffekt, innen IKT/kunstig intelligens/autonome kjøretøy, transportsystem/-teknologi/transportøkonomi og energi/klimautslipp.

Dale var tydelig begeistret for SINTEFs forskningsmiljøer, og leder for mobilitet i SINTEF, Beate Kvamstad-Lervold, var også glad for å ha ministeren på besøk.

- Vi vil diskutere hvordan forskning, utvikling og innovasjon bør få en større rolle i utviklingen av transportsektoren i Norge, sier hun.

Følgende holdt innlegg fra SINTEF: Alexandra Bech Gjørv , Beate Kvamstad-Lervold , Berit Laanke, Vegar Johansen og Roar Norvik.

Publisert 6. februar 2019
Mobilitet har ingen grenser, og vi må finne nye løsninger.
Mobilitet har ingen grenser, og vi må finne nye løsninger.
Berit Laanke: -Effektivisering og bruk av ny teknologi tror vi vil gi verdiskapining og lønnsomhet for hele samfunnet.
Berit Laanke: -Effektivisering og bruk av ny teknologi tror vi vil gi verdiskapining og lønnsomhet for hele samfunnet.