Til hovedinnhold

Leverandørindustrien er avgjørende for videreutvikling av norsk sjømatnæring

Leverandørindustrien er avgjørende for videreutvikling av norsk sjømatnæring

Publisert 10. august 2012

Satsing på leverandørene til norsk sjømatnæring er viktig for videre vekst i sjømatnæringen. Leverandørindustrien representerer en viktig del av sjømatnæringens innovasjonskraft og er helt avgjørende for å utvikle en mer bærekraftig og konkurransedyktig sjømatnæring i Norge og internasjonalt.

Leverandørindustrien til oljenæringen eksporterer nå for over 250 milliarder kroner og er i ferd med å bli svært viktig for Norge som nasjon. Leverandørindustrien til sjømatnæringen har også et stort internasjonalt potensial som man så vidt har begynt å utnytte.

For å lykkes internasjonalt må leverandørene være av en viss størrelse og/eller inngå strategiske allianser med andre leverandører, samt at de bør utnytte potensialet i å gå internasjonalt sammen med norske oppdretts- og fiskeriselskap. Sjømatselskapene i Norge er tjent med at leverandørindustrien lykkes internasjonalt da det vil være en garantist for at leverandørindustrien er konkurransedyktig globalt. Slik tenker oljenæringen.

Tyngdepunktet i næringens innovasjonskraft

Leverandørindustrien representerer tyngdepunktet i næringens innovasjonskraft. Særlig drivende for innovasjonen er samspillet mellom produsent og leverandør. Derfor er det viktig at virkemiddelapparatet etterhvert trekker opp tydelige og kraftige satsinger direkte rettet mot leverandørleddet – på samme måte som man har gjort innen oljeindustrien. Per i dag er virkemiddelapparatet lite innrettet på å styrke og avlaste risiko for leverandørleddet, dette bør endres for at leverandørene skal styrke innovasjon og internasjonalisering. På den andre side må da leverandørindustrien vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av eventuelle ordninger som dras opp av virkemiddelapparatet.

Ny rapport viser muligheter for videre satsing

På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet har SINTEF Fiskeri- og havbruk, i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn, utarbeidet en ny rapport som tar for seg de regionale virkningene av sjømatnæringen og i tillegg gir  kunnskap opp sjømatnæringens leverandørindustri. Rapporten kan lastes ned her.

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 10.08.2012