Til hovedinnhold

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget.

Automatisk trimming av laks - teknologi under utvikling i prosjektet RoboTrimNo1. Foto: Tyd AS

Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer, motivet og behovet for teknologiutvikling, samt lønnsomhetspotensialet ved å innføre økt automatisering i foredlingsindustrien.

Rapporten foreslår noen prioriterte tiltak knyttet til spesielt teknologiutvikling og økt automatisering for å styrke muligheten til å drive med lønnsom foredling av sjømat i Norge. Arbeidet er gjort på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er et innspill til NOU-utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. Bakgrunnen for NOU-utvalgets arbeid er ønsket om å utvikle en mer konkurransedyktig sjømatindustri, gjennom å legge til rette for en bedre lønnsomhet. Rapporten er skrevet i samarbeid med Universitett i Stavanger.

Publisert 30. oktober 2014

Rapport

NFD rapport - Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Kontaktperson

 Ansattinfo mangler