Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Lite endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet de siste 20 årene

Selv om økt kvinneandel blant lederne er ett av få lyspunkt, viser en ny undersøkelse at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i årene 1990-2010 er preget av kontinuitet fremfor endring. Undersøkelsen viser at kvinneandelen øker ytterligere i offentlig sektor, og at andelen menn går opp i privat sektor.