Til hovedinnhold

Halvert CO2-utslipp med aluminiumsmast

Statnett har i samarbeid med Norsk Hydro, Hydal Aluminium Profiler, Kapp Aluminium, VP Metall, EFLA, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.

Prototype Alma ferdig montert utenfor Kapp Aluminiums lokaler, før testing i Sevilla i Spania. Foto: Asbjørn Risbakken

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet AluMast har Statnett med forskningspartnere utviklet en mast i aluminium for bruk på 420 kV spenningsnivå i det landsdekkende sentralnettet. Nå har Statnett også sjekket CO2-utslippene i et livsløpsperspektiv ved ulike typer master, også for bruk av aluminiumsmaster.

Beregningene viser at master laget i aluminium har bare halve utslippet av en stålmast, noe som særlig har sammenheng med betydelig vektreduksjon, samt at aluminium kan resirkuleres og gjenbrukes på en god måte. En aluminiumsmast produsert i Europa har et utslipp på 13 tonn CO2, mens en europeisk stålmast gir et utslipp på 23 tonn. Dersom aluminiumen blir produsert i Norge, reduseres CO2-utslippene ytterligere.

Lovende resultater

I prosjektet AluMast ble det på oppdrag fra Statnett utviklet og konstruert en høyspentmast i aluminiumsprofiler. – Prototype Alma, som er 32 meter høy og 26 meter bred, og som har blitt testet i Spania, har en vesentlig lavere CO2-utslipp i et livsløpsperspektiv enn standard stålmaster, og det er et lovende resultat, sier seniorforsker Tore Tryland, primus motor bak prosjektet i SINTEF Raufoss Manufacturing.

– Vi jobber nå med å utvikle geometrier for tilsvarende master i ulike høyder og tilpasset ulike typer terreng. Aluminiumsmasten Alma er ikke testet ut for alle mengder snø og is som kan legge seg på ledningen, og skal i første omgang testes ut inn mot Kobbvatnet transformatorstasjon.

Mer informasjon og rapporten "Life Cycle Assessment for Transmission Towers" fra Statnett finnes her

Publisert mandag 25. juni 2018
Seniorforsker
481 95 698

Prosjektvarighet:

01.02.2015 - 31.03.2018