Til hovedinnhold
Norsk English

AluMast

I prosjektet AluMast - Design av aluminiummast tilpasset automatisert produksjon - samarbeider Statnett, EFLA, Norsk Hydro, Hydal Aluminium Profiler, Kapp Aluminium, VP Metall, Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing for å etablere det tekniske og kommersielle grunnlaget for høyspentmaster i aluminium. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Resultater av prosjektet AluMast skal gi et kommersielt grunnlag for produksjon av en høyspentmast i aluminium basert på sveiste moduler som base for varierende styrkeklasser og effektiv montasje. Foto: Statnett

Geometrien til dagens stålmast er nærmest uforandret etter 50 år og Statnett ser behov for billigere og sikrere løsninger som kan bygges raskere. Det trengs 12 helikopterturer pr mast i dag, og spørsmålet er om dette kan reduseres til 5 ved effektiv utnyttelse av aluminium.

Overordnet idé

Den overordnede ideen er å finne en geometri tilpasset aluminium der det oppnås tilstrekkelig vektbesparelse til at dette er et interessant prosjekt for Statnett. Konsortiet må finne numeriske løsninger der en kan håndtere en så stor konstruksjon med belastning som tilsier en forholdsvis lang tidsserie samtidig med et krav til detaljeringsnivå og elementstørrelse der sveis og varmepåvirket sone kan representeres på en fornuftig måte.

Det er viktig å unngå sub-optimalisering, og hele verdikjeden må derfor være representert slik at det er mulig å finne et godt kompromiss mellom den geometrien som sparer mest vekt, effektiv produksjon, materialvalg og montasjeløsning.

Resultater

Prosjektets resultater skal gi et kommersielt grunnlag for produksjon av en høyspentmast i aluminium basert på sveiste moduler som base for varierende styrkeklasser og effektiv montasje der neste modul fraktes inn med helikopter og plasseres oppå den foregående uten at det er personell oppe i masten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2015 - 31.03.2018