Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Gir bedre hverdag etter sykdom

Såkalt "hverdagsrehabilitering" skal gi eldre pasienter hjelp til å takle dagliglivet hjemme etter sykehusopphold. Ordningen blir godt mottatt av brukerne, men har enkelte barnesykdommer, viser forskning.

Hverdagsrehabilitering
Å spørre deltakerne hva de vil klare selv, i stedet for å spørre hva de trenger hjelp til, er et viktig prinsipp i hverdagsrehabiliteringen. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Hverdags-rehabilitering av eldre i hjemmet etter utskrivelse fra sykehus har lenge vært vanlig både i Sverige og Danmark. Men nå kommer vi nordmenn etter: 52 norske kommuner er allerede i gang med ordningen, og like mange planlegger oppstart.

– Hverdagsrehabilitering betyr at brukerne definerer egne mål for hva de vil klare selv for å øke mestringsfølelsen i livet. Å gå tur i skogen, å lage egen mat – eller treffe venner på kafé. Deretter får de profesjonell hjelp og støtte til å klare det som gir hverdagen mening på egen hånd. Målet er å opprettholde livskvaliteten også etter sykdom – og fokusere på hva de klarer, i stedet for hva de ikke klarer, forklarer forsker Hanne Linander i SINTEF.

Les resten av artikkelen på Gemini.no.

Publisert 2. april 2014

Kontakt

Ansattinfo mangler, avd. Medisinsk teknologi