Til hovedinnhold

Forskere skal kartlegge sykepleieres erfaringer under koronapandemien

Hvordan har det vært å stå i første linje under koronakrisa? Et prosjekt i regi av SINTEF skal gi oss ny kunnskap om det.
Arbeidsdagen til sykepleierne endret seg under koronakrisa. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/zstock
Arbeidsdagen til sykepleierne endret seg under koronakrisa. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/zstock

Pandemien som satte livet til «alle» på vent i vår, medførte store endringer for sykepleierne våre.

– Oppgaver, tjenestetilbud og arbeidstid både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjenesten ble endret. Mange sykepleiere har blitt omdisponert fra sine vanlige oppgaver til koronarelaterte oppgaver som testing, behandling og oppfølging av Covid-19-syke pasienter, sier forsker og prosjektleder Line Melby i SINTEF.

For brukere og pasienter har pandemien også hatt store konsekvenser, som utsatte og avlyste konsultasjoner og bortfall av tjenester.

Prosjektet skal belyse følgende problemstillinger:

  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med koronapandemien?
  • Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for pasienter, brukere og pårørende – slik sykepleiere har erfart det?

Dette skal sees i sammenheng med flere faktorer, som beredskap, håndtering av smitte og smittevern, ledelse, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, bemanning og kompetanse, samt konsekvenser for pasientbehandling og omsorg, for å nevne noe.

Prosjektet baserer seg på en spørreundersøkelse til alle medlemmer av Norsk sykepleierforbund og gjennom intervjuer med utøvende sykepleiere og ledere i spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal forskerne intervjue hovedtillitsvalgte i et utvalg helseforetak og kommuner.

– Basert på kunnskapen som framkommer i studien vil vi drøfte hva myndigheter, lokalpolitikere, arbeidsgivere og Norsk sykepleierforbund kan lære av pandemien. Vi skal også se på hvilke forbedringstiltak som må settes inn på kort og på lang sikt for å kunne møte framtidige tilsvarende situasjoner, forteller Line Melby.

Oppdragsgiver er Norsk sykepleierforbund.

Publisert tirsdag 7. juli 2020
av Redaksjonen Gemini for Gemini.no
Seniorforsker
402 24 525