Til hovedinnhold

Fikk prestisjefylt stipend

Fikk prestisjefylt stipend

Publisert 18. januar 2018

Seniorforsker Rachel Tiller er tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award. Hun skal være gjesteforsker ved Maritime Studies programmet ved Texas A&M University at Galveston utenfor Houston.

Bilde av Rachel Tiller og venner ifm et årsmøte.
Bildet er fra årsmøtet for REGIMES prosjektet i august 2017, hvor Elizabeth Nyman (til venstre), Rachel Tillers sønn Theodore Tiller (13), Rachel Tiller og prosjektleder for REGIMES prosjektet Dorothy Dankel ved Universitetet i Bergen var tilstede.

SINTEF-forskeren flytter til Texas i august og blir til juni 2019, hvor hun skal jobbe tett sammen med den anerkjente statsviteren professor Elizabeth Nyman. Tittelen på prosjektet er: "Evaluating the BBNJ treaty as a global political solution to plastic pollution in areas beyond national jurisdiction, with a special focus on the Arctic Ocean".

Skal forske på politiske spørsmål rundt Arktis

I løpet av oppholdet skal hun jobbe med forskning på politiske spørsmål rundt klimaendringene i Arktis. Tiller skal også jobbe med en ny traktat som skal forhandles de neste to årene, som omfatter havområdene utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ – Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction). Havsmelting i Arktis fører til at et nytt havområde blir åpnet for ressursutnyttelse.

- Jeg skal analysere dette i lys av den manglende internasjonale forvaltningen av plast i havet og hvordan dette kan påvirke traktatforhandlingene, sier Tiller, som er strålende fornøyd med stipendet:

- Denne utnevnelsen var uhyre viktig for meg. Dette gir meg muligheten til å være på plass i USA med den relevante kompetansen ved Texas A&M, og kunne delta på forhandlingene og jobbe tett med noen av de sterkeste tverrfaglige statsviterne i verden. Det er et anerkjent stipend i USA, og jeg er veldig stolt over å være vurdert så sterk faglig av Fulbright-komiteen, sier seniorforskeren.

Vil samarbeide med anerkjent amerikansk professor

Tiller vil samarbeide tett med professor Elizabeth Nyman, som leder Senter for Maritime Studier ved Texas A&M University at Galveston. Hun er en ekspert på internasjonale maritime konflikter, og er spesielt interessert i havressurser som fisk, olje og gass, og hvordan disse påvirker staters ønsker om å kontrollere havrommet. Hun er høyt respektert i feltet sitt og har publisert mye. Hun er i tillegg en ekspert på BBNJ prosessen ved FN.

- Ettersom forhandlingene til BBNJ traktaten skal skje ved hovedkvarteret til FN i New York er USA det naturlige stedet – spesielt i 2018-2019 når forhandlingene offisielt starter, forteller Tiller.

Disse forhandlingene har også sterk tilknytning til to andre prosjekt som Tiller jobber med, REGIMES (www.regimes.no) og GoJelly (https://www.facebook.com/GoJellyEU) som handler om havressurser under henholdsvis klimaendringer og plaststress.

Har forsket i USA tidligere

Tiller har lenge ønsket seg tilbake til USA, hvor hun var på forskningsopphold i 2011/2012 – da ved University of California Santa Barbara.

- Hva er hovedformålet med stipendet?

- Formålet med stipendet var da det ble opprettet i 2010, å øke forskermobilitet mellom Norge og USA. Ønsket var også å profilere UNIS (Universitetet i Svalbard) som internasjonal plattform for polarforskning, og å fremme kunnskapsutveksling om Arktis. Stipendet var opprinnelig forbeholdt naturvitenskapene, men er fra 2016 utvidet til å omfatte alle fagfelt som kan ha relevans for kunnskap om nordområdene, inklusive humaniora og samfunnsfag, sier hun.

Her kan du finne mer informasjon om universitetet i Texas.

Her er mer info om selve stipendet

Seniorforsker