Til hovedinnhold
Norsk English

Transport og samferdsel: Teknologidagene tar form

Selvkjørende buss i Kongsberg. Foto: SINTEF.
Statens vegvesen, SINTEF og NTNU arrangerer Teknologidagene 28. og 29. oktober i Trondheim. Sett av dagene nå!

Teknologidagene er en arena for fagfolk innen transport og samferdsel.  -Årets konferanse blir større, med flere deltakere og enda flere interessante foredrag, lover arrangørene. 

Bærekraft styrer utviklingen 

–  SINTEF skal dele kunnskap om hvordan teknologi og nye løsninger kan bidra til å omstille sektoren for å møte framtiden, sier markedsdirektør Roar Norvik.  

For klimaendringene betyr at heller ikke samferdselssektoren kan drive på med «business as usual». Det er for eksempel ikke lenger tilstrekkelig å bygge ut transportsystemet basert på prognoser, i stedet vil scenarioutvikling bli en sentral metode. 

Den offentlige utredningen «Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050» og Nasjonal transportplan 2025-2036, som nylig ble presentert, vil være en «grønn tråd» gjennom konferansen. 

Programmet klart før sommeren 

Teknologidagene blir gjennomført med fellessesjoner i begynnelse og slutt, med seks parallelle fagsesjoner i midten: 

  • Ta vare på det vi har 
  • Bygge ut der vi må 
  • Digitalisering og automatisering 
  • Utvikle der vi kan 
  • Omstilling til lavutslipp 
  • Klimatilpasning 

Det faglige programmet skal være på plass i løpet av juni måned, og da vil det også bli åpnet for påmelding til konferansen. 

Praktisk info 

Årets arrangement har plass til inntil 500 deltakere. Etter det faglige programmet første dag, vil det være mulighet for å møtes i en mer sosial setting. 

Arrangørene ønsker at det skal være lav terskel for å melde seg på Teknologidagene, og at ikke prisen skal avskrekke noen fra å delta. Ambisjonen er en konferanse som er økonomisk bærekraftig både for arrangør og deltakerne. Programmet er derfor lagt opp slik at det er mulig å delta med bare én overnatting. Og siden konferansen arrangeres fra mandag til tirsdag, er det mulig å legge egne arrangementer i dagene etter, siden man allerede er samlet i byen. 

Mer informasjon om både program og praktiske detaljer vil bli delt på arrangørenes nettsider. 

Kontaktperson