Til hovedinnhold
Norsk English

Tomme snusbokser skal bli nye produkter

Hvert år selges det over 100 millioner snusbokser i Norge. Mange blir liggende og slenge som søppel. Foto: Christina Benjaminsen
Hvert år selges det over 100 millioner snusbokser i Norge. Mange blir liggende og slenge som søppel. Foto: Christina Benjaminsen
Har du lagt merke til dem? De tomme snusboksene som slenger i gater og parker? Nå kan de få nytt liv som andre produkter i stedet for å bli søppel.

Plasten som snusboksene er laget av er nemlig en av de mest brukte plasstypene, såkalt Polypropylen, eller PP-plast. De betyr at de ganske enkelt kan bli til andre ting.

Det er forskere ved SINTEF som nå ser på muligheten for et mer bærekraftig, og kanskje sirkulært liv for de små plasteskene. Det gjør de sammen med snusprodusenten Swedish Match og bedriften Norwegian Trash. Det var sistnevnte som tok initiativet med å kontakte SINTEF i jakten på alternative løsninger.

https://www.sintef.no/manufacturing/

Ole Vidar Lyngstad i SINTEF forsker på gjenbruk av plast. Foto: SINTEF

Fra før har Norwegian Trash spesialisert seg på gjenvinning av plast fra havet. Bedriften er opprinnelig et utspring fra miljøkollektivet Nordic Ocean Watch (NOW), som organiserer strandryddinger. Målet med det nye prosjektet er å unngå at snusboksene skal bli søppel – og dermed ikke havne verken i parker eller i havet. 

Hva kan boksene bli til? 

I laboratoriet har forskerne gjort flere forsøk med smelting og testing av styrken til den gjenbrukte plasten. De har sett på hva plastboksene kan bli til, og hvilken renhet de må ha for å kunne bli til nye produkter. 

Å fjerne papir fra all plastemballasje vil være et godt grep med tanke på gjenvinning. Det vil rett og slett løse et stort problem i kretsløpet for plast.

Jo mindre papir boksen var belagt med og jo renere den var – jo lettere var det å gjenbruke dem. De reneste boksene kunne faktisk erstatte det ny plast i de aller fleste produktene. Mens bokser som ikke var så rene og som hadde rester av papir på seg, kunne egne i forbruksmateriell innenfor bygg og anlegg, som for eksempel kiler og armeringssko.  

Fakta: 

  • Hvert år selges det over 100 millioner snusbokser i Norge. Dette utgjør 1.500 tonn med plast som havner i søpla eller i byrom/naturen. 
  • Mengden emballasjeavfall har økt fra 148 til 178 kilo per nordmann de ti siste årene, ifølge Miljødirektoratet. 
  • EU jobber med å fastsette krav til emballasje for å redusere mengden avfall og sikre ombruk. 
  • Det jobbes også med krav til at plastprodukter skal inneholde en viss andel gjenvunnet plast.  

Hva skjer med kvaliteten på plasten? 

Ikke overraskende var kvaliteten på plasten som fikk nytt liv, hakket dårligere enn den var en snusboks – men det var i en så liten grad at det knapt var merkbart, så lenge utgangspunktet var rene bokser. 

De skitneste snusboksene ga plast som hadde andre egenskaper; denne plasten var ikke like lett å støpe og egnet seg ikke for produkter som krever tynn plast, som for eksempel emballasje.

 – Men det finnes mange bruksområder der “grovere” plast kan gjøre nytten, som i støpte møbler eller andre større gjenstander.Det må være opp til produsentene å velge kvalitet ut fra hva som er godt nok for det spesifikke produktet, sier forsker Ole Vidar Lyngstad i SINTEF. 

Mest miljøvennlig er innsamling og gjenvinning 

At kvaliteten er høy nok det viktigste man må ha på plass for at produkter skal lønne seg å gjenvinne: Om kvaliteten forringes betydelig, vil det rett og slett ikke lønne seg. 

Ifølge forskerne har lasten i snusbokser er av god kvalitet, og kan gjenvinnes en rekke ganger dersom vi tilsetter det som kalles stabilisatorer før kvaliteten på plasten forringes vesentlig. 

Allikevel: Det mest miljøvennlige ville vært å lage en panteløsning og bruke snusboksene på nytt i nye snusbokser. Men dette er ikke lovlig i EU, da retningslinjene for matsikkerhet er skrevet med tanke på PET (standardisert plast for drikkevareemballasje). De lar seg ikke overføre til snusbokser, ifølge SINTEF-forskeren. 

Innsamlete snusbokser kan representerer en stor kilde til ensartet plast, som har en høy verdi i markedet for gjenvunnet plast, da dette materialet er lett å nyttiggjøre i produkter som skal ha høy kvalitet. 

Papiret er den største “synderen” 

Det betinger imidlertid at plasten er papirfri. Å fjerne papiret er nemlig relativt ressurskrevende blant annet fordi det er vanskelig å vaske vekk. Derfor ser produsenten Swedish Match på teste ut et alternativ der etiketten består av PP-plast i stedet for papir. Dette ser ut til å være den beste løsningen for å sikre et etterliv for snusboksen. 

Å fjerne papir fra all plastemballasje vil derfor være et godt grep med tanke på gjenvinning. Det vil rett og slett løse et stort problem i kretsløpet for plast, ifølge forskerne. Det er noe hele emballasjeindustrien kan ha nytte av å vite.