Til hovedinnhold
Norsk English

Skal forske på ny teknologi og fiskevelferd på værutsatte oppdrettsanlegg

Foto: Mowi
Forskningssenteret Blue Revolution Centre skal undersøke samspillet mellom teknologiske løsninger og fiskevelferd på værutsatte oppdrettsanlegg.

I 2019 tildelte Fiskeridirektoratet Blue Revolution Centre (BRC), som eies av NMBU, Sintef Ocean og Mowi, tre konsesjoner til forskning på bærekraftig lakseoppdrett under særlig røffe værforhold.  I disse dager har fisken endelig kommet i sjøen. 

Sammen stiller de tre partnerne med unik kompetanse innen teknologiutvikling, dyrevelferd, dyrehelse og oppdrett av laks.

Kontroll på effektene


Oppdrett på eksponerte steder er utfordrende, men kan ha store produksjonsmessige fordeler, slik som bedre vannkvalitet, stabil vanntemperatur og oksygenforhold. Og siden de eksponerte stedene ofte ligger lengre fra land, vil det også være større avstander til andre oppdrettsanlegg. Det gjør at anleggene påvirker hverandre i mindre grad, og det kan blant annet bidra til mindre overføring av smitte mellom anlegg.

Forskningssenteret skal utvikle teknologi og teknologiske løsninger for å gjøre en større del av kystlinjen tilgjengelig for oppdrett ved å kunne drive oppdrett på de mer værutsatte stedene.

– Det er et stort potensial for bærekraftig oppdrett her, men vi vet foreløpig for lite om hvilke utfordringer det gir oppdrettsfisken og hvordan den greier å håndtere et mer krevende miljø. NMBU Veterinærhøgskolen har ekspertise på fiskens biologi og velferd, og vi skal undersøke både hvordan miljøet og optimalisering av teknologisk utstyr påvirker fiskens helse, velferd og prestasjon, sier prosjektleder ved NMBU Veterinærhøgskolen, Marit Stormoen. 

Fiskevelferd og HMS


Det første anlegget forskerne skal jobbe på, er Mowis anlegg Kveitskjæret, nord for Frøya i Trøndelag. 

– Dette er et anlegg som er svært utsatt for sterke strømmer. Senere skal vi gjøre det samme arbeidet på et anlegg som er utsatt for høye bølger, sier regionsdirektør for Mowi Norge Midt, Olaf Skjærvik.

– Målet vårt er å øke kunnskapen om å drive oppdrett på slike anlegg, både med tanke på fiskens helse og velferd, samt HMS for de som jobber der, sier Skjærvik.

Noe av utstyret som skal testes, skal bidra til at mannskapet ikke trenger å bevege seg så ofte ut på merdkanten. Siden det er værhardt på slike anlegg, kan det ofte være vanskelig å legge til ved ringen.

Skal teste og forbedre teknologiske løsninger


- Forskningskonsesjonene setter oss i stand til å demonstrere og ta neste steg i utviklingen av de teknologiske løsningene utviklet i SFI Exposed, sier forskningsleder i SINTEF Ocean, Hans Bjelland.

- Det er et sprang mellom kunnskap og løsninger som er utviklet i liten skala, og løsninger som er testet og verifisert under kommersielle forhold i stor skala. Vi har utviklet forskningsmetodikk som gjør at vi kan gjennomføre fullskala forsøk. Utviklingen må gjøres på en kontrollert måte så du har kvalitet i forskningen, sier Bjelland. 

Forskningssenteret skal teste og forbedre teknologiske løsninger, som nye merd-installasjoner, sensorikk og fjernkommunikasjon. Det er inngått et samarbeid med teknologibedriftene ScaleAq og Fischency i den første fasen

En av løsningene er en spesialdesignet rørgate, en såkalt «navlestreng», for blant annet sentralisert fremføring av fôr, strøm og trykkluft til merdene. De skal også teste en løsning for automatisert fjerning av dødfisk fra bunnen av nota, med sortering og kategorisering med tanke på dødsårsak, og automatisert lusetelling. 

– I tillegg skal vi teste kamerasystemer i merdene, som er tilpasset de krevende driftsforholdene. Det er viktig å få på plass på slike værutsatte anlegg, slik at vi kan drive god velferdsovervåkning, sier Stormoen.  

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner