Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikler unik simulator for transport og injeksjon av CO2

Dette vil SINTEF gjøre ved å ta i bruk sin ekspertise på flerfasemodellering og et anlegg for CO2-strømning i verdensklasse.

Arbeidet skal gjøres gjennom det nye innovasjonsprosjektet CO2Flow - eid av LedaFlow Technologies.

Nøyaktige simuleringer vil akselerere global utrulling av CCS

Å utvikle modeller for sikker transport og injeksjon av CO2, både med og uten urenheter, vil gi reduserte designmarginer og investeringskostnader knyttet til CO2-transport- og injeksjonssystemer uten at det går ut over sikkerheten.

CCS er nøkkelteknologien for å nå målene om netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. CO2Flow har som mål å videreutvikle flerfasesimulatoren LedaFlow for å kunne produsere robuste og nøyaktige simuleringer som gjør sikker og kostnadseffektiv transport og injeksjon av CO2 mulig, sier Grethe Tangen, seniorforsker ved SINTEF og prosjektleder for LedaFlow.

Nøyaktige simuleringer vil også bidra til energi- og kostnadseffektiv drift, og minimere tilhørende operasjonell risiko. Resultatene fra prosjektet vil bli kommersialisert av Kongsberg Digital, og kan deretter tas i bruk av prosjektets partnere industrielt, slik at den globale utrullingen av karbonfangst og -lagring (CCS) akselereres.

SINTEFs flerfaselaboratoriumet
Flerfaselaboratoriumet ved SINTEF har utviklet unik ekspertise på flerfasemodellering. Foto: SINTEF

 

– Prosjektet vil dra direkte nytte av teknologioverføring og kompetanse på flerfasemodellering som er utviklet over de siste årene ved SINTEFs flerfaselaboratorium i samarbeid med olje- og gassindustrien og LedaFlow, sier Andrea Shmueli, forskningsleder ved SINTEF.

Strømningsanlegg gir data for CO2-injeksjon 

DeFACTO – Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2-strømning sirkulerer CO2 gjennom en 90 meter dyp U-rørsløyfe som er instrumentert med over 100 høypresisjons-, hurtigresponstrykk- og temperatursensorer. Dette gjør den i stand til å måle trykkbølger med høy grad av nøyaktighet.

SINTEFs testanlegg DeFACTO
SINTEFs testanlegg DeFACTO kan operere ved trykk mellom 0 og 160 bar. Foto: SINTEF

 

– DeFACTO kan operere ved trykk mellom 0 og 160 bar, som dekker det typiske spekteret for CO2-injeksjon i uttømte reservoarer eller vannmagasiner. Dette gjør det mulig for DeFACTO å levere data som er relevante for fullskala CO2-injeksjon, sier Francesco Finotti, senior forretningsutvikler i SINTEF.

CO2Flow støttes av et industrikonsortium, Norges forskningsråd og CLIMIT, Norges nasjonale program for forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologi.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson