Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-forsker valgt ut til internasjonalt naturpanel

Sjefforsker i SINTEF Ocean skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlaget for politiske avgjørelser.

– Det er stort å få bidra i dette viktige arbeidet, sier sjefforsker Rachel Tiller.

IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) skal utarbeide en rapport om næringslivets påvirkning på og avhengighet av naturen. Det er forfattergruppene som utarbeider Naturpanelets utredninger. Tiller vil spille en viktig rolle som fagfellevurderingsredaktør (Review Editor).

Naturmangfold og arealbruk

 Det er Miljødirektoratet som informerer om og nominerer eksperter fra norske fagmiljøer til naturpanelets utredningsrapporter i samarbeid med Norges forskningsråd.

Dette er første gang SINTEF har blitt utnevnt til en redaktørstilling for IPBES-utredningene. Denne rapporten passer godt inn i SINTEFs konsernsatsing på naturmangfold og arealbruk.  

Oversikt over norske bidrag til naturpanelet ligger her: https://www.miljodirektoratet.no/naturpanelet

Styrker samarbeid rundt klimaendringer

Naturpanelet ble etablert i 2012 som et resultat av et internasjonalt møte om naturmangfold og økosystem-tjenester (naturgoder) i 2010 i regi av FNs miljøprogram.

Det er et uavhengig internasjonalt organ som jobber med å styrke samarbeid mellom forskning og politikk når det gjelder naturmangfold og økosystemtjenester for å sikre bevaring og bærekraftig bruk av disse godene, på samme måte som FNs Klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), styrker dette samarbeidet rundt klimaendringer.

Naturpanelet skal også sikre langsiktig menneskelig velvære og bærekraftig utvikling.  

 

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson