Til hovedinnhold
Norsk English

Seagriculture EU 2023 driver tare-innovasjon framover

Årets europeiske konferanse samlet tareeksperter i Trøndelag, som allerede huser en voksende tareindustri.

Seagriculture EU 2023 konferansen fant sted i Trondheim forrige uke. Konferansen samlet totalt 221 deltakere fra 26 ulike land for å diskutere vekst i taredyrkingsindustrien.   

Over en periode på to dager, delte deltakerne kunnskap, erfaringer, utfordringer og løsninger med hverandre for å kunne legge veien for videre industrivekst.   

Markedet for taredyrking vokser stadig, med anvendelser som spenner fra mat og fôr til emballasje og metoder for CO2 fangst.  Med den nest lengste kystlinjen i hele verdenen, etter Canada, er det stort potensiale for denne voksende industrien.  

Helt essensielt med tilrettelegging og samarbeid 
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpnet konferansen, sammen med Administrerende direktør hos SINTEF Ocean, Vegar Johansen. Skjæran la vekt på det enorme mulighetsrommet som finnes i tareindustrien og snakket om en lys fremtid.   

For å muliggjøre potensialet, sa Skjæran at både myndigheter og industri må være forberedt på å tilrettelegge for vekst og finne løsninger når utfordringer oppstår.   

En viktig faktor for å få til dette er samarbeid mellom interessenter, noe Skjæran omtalte som helt nødvendig for at industrien skal lykkes. Han sa og at sameksistens med andre havindustrier er et stort mulighetsrom, og her nevnte han blant annet havvind som et eksempel.  


Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sammen med Administrerende direktør hos SINTEF Ocean Vegar Johansen og Forskningsleder hos SINTEF Ocean Silje Forbord.

Forskningsinfrastruktur designet for å drive innovasjon  
Administrerende direktør hos SINTEF Ocean Vegar Johansen snakket også om det store potensialet som ligger i havet og i havindustriene.    

- Forskningsinfrastruktur er grunnleggende for å drive industrien fremover, og dette er noe SINTEF Ocean har satt høyt opp på agendaen, sier Johansen. Det nylig etablerte forskningssenteret, Norsk Taresenter, leverer utstyr i verdensklasse, og vi ser frem til å jobbe sammen med alle dere som er her i dag. 

Samler ekspertene under et tak   
Tareindustrien har stort potensiale, men det finnes også utfordringer som krever løsninger for å kunne lykkes. Møtearenaer slik som Seagriculture EU 2023 samler feltets fremste eksperter under et og samme tak for å møte disse utfordringene og bygge et samarbeidsnettverk som kan brukes langs veien.   

For mer informasjon om SINTEF Oceans nye forskningsinfrastruktur, besøk https://norsktaresenter.no. 

Kontaktperson