Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt senter skal gi tareforskning et løft

Norsk taresenter tilbyr utstyr og kunnskap som skal styrke den nasjonale satsingen på tare.

Dyrking av havet er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi til en økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling.

Det nylig lanserte RI Seaweed, også kjent som Norsk taresenter, skal etablere en unik infrastruktur for forskning og innovasjon langs hele verdikjeden for makroalgedyrking.

Senteret er en nasjonal forskningsinfrastruktur som skal fremme forskning og utviklingen av nye teknologier for industriell kultivering og bruk av tare. Senteret vil bidra til det grønne skiftet, flere av FNs bærekraftsmål og oppnåelse av Parisavtalen.

Mot oppskalering av en blågrønn industri

Senteret skal effektivisere makroalgedyrking, øke utnyttelsen av ressursen, og demonstrere lønnsomme løsninger for taredyrking.

– Dagens produksjon ligger på rundt 500 tonn, mens industrien har et estimert potensial på 4 millioner tonn til en verdi at 8 milliarder kroner i 2030, sier senterleder og seniorforsker i SINTEF Ocean, Aleksander Handå.

Handå forteller at senteret skal jobbe for å tette dette gapet, og ta taredyrking til et industrielt skala.

Prosjektet har blitt tildelt 84 millioner kroner og er finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Vil din bedrift bruke senterets infrastruktur?

Norsk taresenter vil tilby moderne utstyr for forskning og innovasjon i en integrert fullskala teknologiplattform som skal drives av tverrfaglige kunnskapsmiljøer ved SINTEF og NTNU i tett samarbeid med industri.

Infrastrukturen vil bestå av sensorikk og havmodellering, et robotlab, et prosesslab, samt land- og sjøanlegg for makroalgedyrking på kystnære og eksponerte lokaliteter og i integrert produksjon med laks i integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA).

Senteret ønsker å samarbeide med andre aktører, og infrastrukturen vil kunne brukes av alle innen FoU og industri som har behov for det. Ta kontakt for mer informasjon.