Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt prosjekt for å styrke Afrikas energifremtid

Ingeborg Graabak
Ingeborg Graabak, seniorforsker
OpenMod4Africa er et nytt EU-prosjekt ledet av SINTEF Energi med et mål om å utvikle bærekraftige og pålitelige energisystemer i Afrika. Prosjektet vil ha en betydelig innvirkning på energilandskapet på kontinentet.

OpenMod4Africa tar sikte på å bidra til å løse den presserende utfordringen med energifattigdom. Selv om Afrika har store fornybare ressurser, hadde fortsatt 596 millioner mennesker ingen tilgang til pålitelig energi i 2021, noe som utgjør rundt 43 prosent av befolkningen på nesten 1,2 milliarder mennesker.

– Å ha pålitelig og rimelig energi er avgjørende for bærekraftig utvikling både i by- og landlige områder i Afrika. Det er nødvendig for å møte grunnleggende behov og fremme økonomisk vekst, sier prosjektleder Ingeborg Graabak fra SINTEF Energi. Hun har omfattende erfaring med energimodellering i Norden og Europa.

OpenMod4Africa skal utvikle et åpent modelleringsverktøysett som er skreddersydd for afrikanske behov og kontekst. Disse modellene vil tillate omfattende analyser av langsiktige energistrategier for regioner, byer, industrier og land. Prosjektet vil også legge til rette for åpen datautveksling og samarbeid, slik at interessenter kan sammenligne resultater.

Utnyttelse av Afrikas fornybare ressurser

Afrika har rikelig med fornybare energikilder som sol, vind og vannkraft. Disse har potensial til å levere rene og bærekraftige løsninger.

Graabak understreker også viktigheten av å bygge lokal kompetanse:

– Ved å samarbeide nært med afrikanske universiteter og eksperter, ønsker vi å utvikle kunnskap og verktøy for analyse og planlegging av afrikanske energisystemer. Dette vil bidra til at Afrika på selvstendig grunnlag kan utvikle et robust og bærekraftig energisystem for størst mulig andel av sin befolkning.

Map_OpenMod4Africa.png
To av Afrikas fem kraftsamarbeidsområder (Power Pools) er med i studien:  den Vest-Afrikanske og den Øst-Afrikaske Power Poolen. 

Casestudier og samarbeid fra øst til vest

Afrika er delt inn i fem kraftsamarbeidsområder (Power Pools). OpenMod4Africa vil sette søkelys på landene innenfor den Vest-Afrikanske og den Øst-AfrikaskePower Poolen. Disse casestudiene skal utforske og utvikle energistrategier som er skreddersydd for hver region, og de tar hensyn til unike utfordringer og muligheter.

Dr. Atsede Gualu Endegnanew, “Energy practice lead” i Veritas Consulting i Etiopia og ansvarlig for casestudien i Øst-Afrika Power Pool, er begeistret for å være en del av OpenMod4Africa:

– Veritas Consulting er glad for å lede arbeidet som fokuserer på Øst-Afrika-regionen. Ved å dra nytte av samarbeidsmodellering og ekspertise, ønsker vi å bidra til økt tilgang til energi og styrke beslutningstakere og akademikere i regionen. Vårt viktigste mål er å utvikle et tilpasset verktøy for energimodellering og analyse som kan optimalisere bruk av fornybare ressurser i hvert land, og oppnå optimalt regionalt samarbeid som sikrer kostnadseffektivitet, tilgjengelighet og bærekraft, sier Endegnanew.

kollasje_OpenMod4Africa.jpg
Professor Cheikh Mouhamed Fadel Kebe (til venstre) og Dr. Atsede Gualu Endegnanew. 

Professor Cheikh Mouhamed Fadel Kebe, University of Dakar og president for Centre de test des systèmes Solaires (CT2S) leder casestudien for Vest-Afrika. Han er like entusiastisk over prosjektets potensial:

– Som leder for casestudiet i Vest-Afrika innenfor OpenMod4Africa er jeg begeistret for å bidra til utviklingen av bærekraftige energisystemer i vår region. Vårt mål er å utvikle bærekraftig og kostnadseffektiv tilgang til energi for folket i Vest-Afrika. OpenMod4Africa-prosjektet er en flott mulighet til å oppnå dette. Det vil bidra til opplæring av kvalifisert personell innen elektrisk modellering for den Vest-Afrika Power Poolen, samtidig som vi utvikler scenarier for avkarbonisering.

Om OpenMod4Africa

  • OpenMod4Africa er et treårig internasjonalt prosjekt som har som mål å utvikle ekspertise, analytiske modeller og kunnskap for å bidra til bærekraftige og pålitelige energisystemer i Afrika.
  • Prosjektet mottar finansiering fra Den europeiske unions Horizon Europe forsknings- og innovasjonsprogram under avtale nr. 101118123.
  • Det koordineres av SINTEF Energi.
  • Prosjektet har 8 afrikanske og 7 europeiske partnere, samt to tilknyttede partnere fra Sveits. Partnerne består av universiteter, offentlige organer og konsulentfirmaer.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson