Til hovedinnhold
Norsk English

Ny global havmiljøavtale i havn

Photo by IISD/ENB | Mike Muzurakis
SINTEF har lenge fulgt FN-forhandlingene om en ny global havmiljøavtale. Avtalen er en del av havrettskonvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av naturmangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon.

Etter intense forhandlinger over flere år ble det 4. mars 2023 endelig oppnådd enighet om en naturavtale om bevaring av naturmangfold og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

Hvem bestemmer over internasjonale farvann?
Internasjonale farvann dekker over 60 prosent av verdens havområder. Det er havområder som ingen, eller alle – eier. Under forhandlingene i FNs hovedkvarter i New York var 193 land samlet for å bli enige om hvordan disse områdene skal bevares og utnyttes bærekraftig.

Havområdene har enorme muligheter for ressursutvinning av mat, energi og mineraler, men også marine genetiske ressurser.

Bred kunnskap trengs for å forvalte havområdene godt
Marine genetiske ressurser består av blant annet arter og planter som blant annet kan utnyttes innenfor bioteknologi og utvikling av nye medisiner var i søkelyset under forhandlingene.

– I SINTEF har vi bred kompetanse på områder som kan bidra til god forvaltning av ressursene i havet, sier Rachel Tiller, sjefforsker i SINTEF Ocean og leder for SINTEFs konsernsatsing på naturmangfold og arealbruk.

SINTEF sine forskningsinnsatser på bioteknologi, marin teknologi, infrastruktur til havs, energi, naturmangfold og samfunnsvitenskapelige fagområder som statsvitenskap, etikk og samfunnsøkonomi er alle relevante for havforvaltning.

SINTEF er tett på
I samarbeid med kollegaer fra USA har SINTEF deltatt som observatører på disse forhandlingene, og har brukt etnografiske observasjonsmetoder, intervjuet deltakere og kodet narrativer rundt prosessen mot denne nye avtalen.

– Vi følger de globale prosessene rundt disse temaene tett, og spesielt forvaltning av plast i havet og den globale naturavtalen med sine nye mål om 30% bevaring av natur både på land og til havs. Det siste målet, som globale ledere ble enige om i desember i 2022, ville ikke ha kunnet blitt realisert uten at nettopp denne avtalen som det ble forhandlet om i New York for havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon ble signert, sier Tiller.

Utfordringene må løses på tvers av landegrensene
SINTEF jobber med naturmangfold i samarbeid med næringsliv og akademia globalt. I tillegg er klimamålene førende for SINTEF sin virksomhet.

Både klima- og naturmål må løses på tvers av landegrensene, derfor deltar SINTEF både på FNs klimatoppmøter (sist i Egypt i 2022), naturavtalen (sist i Montreal i 2022) og i de nylige forhandlingene i New York om en ny havmiljøavtale.

Den nye avtalen har vært diskutert i snart 20 år, med formelle forhandlinger som har pågått siden 2018.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson