Til hovedinnhold
Norsk English

MegaCharge skal få fart på elektrifisering av tungtransporten

Illustrasjon av lastebiler som lader og systemet rundt
Det mangler i dag et godt ladetilbud for tunge kjøretøy. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Forskningsprosjektet MegaCharge samler ledende aktører for å skape en komplett verdikjede for utvikling av ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport.

Prosjektet fikk 66,5 millioner fra Grønn plattform-ordningen, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. MegaCharge skal bidra til å omstille hele verdikjeden innen elektrifisering av transport for å nå målet om 50 % utslippskutt for transportsektoren innen 2030. Prosjektet samler viktige norske aktører fra alle deler av verdikjeden.

– Ved å ta ledelsen i utvikling av kompetanse på ladeinfrastruktur for tungtransport, vil norske aktører kunne få et enormt internasjonalt konkurransefortrinn som muliggjør eksport av teknologi og tjenester med et stort verdiskapingspotensial, sier Bendik Nybakk Torsæter, som er leder for MegaCharge og forskningsleder i SINTEF Energi.

Partnerne i prosjektet er SINTEF Energi (prosjektleder), SINTEF Community, Circle K, Elywhere, Pixii, Statens vegvesen, NOR Elektro Automasjon, Pratexo, Glitre Nett, Tensio, Elinett, Norges lastebileier-forbund og Sustainable Energy.

Mangler ladetilbud for tunge kjøretøy

Norge har en stor andel elektriske personbiler, og det er en velkjent og utbredt teknologi som ligger bak ladeinfrastrukturen for personbilene. Ladeinfrastruktur for tungtransport er derimot fortsatt en umoden teknologi.

– Stortinget har bestemt at alle nye lastebiler er nullutslipp fra 2030. Det trengs en massiv utbygging av ladeinfrastruktur og vi håper dette Grønn plattform-prosjektet kan utvikle ladeløsningene som trengs, sier Sigve Jarl Aasebø i Statens vegvesen.

For tungtransportlading er det tekniske utfordringer med å designe og bygge ladeinfrastruktur som kan levere den nødvendige effekten i tide til ladestasjonene. Det er også en utfordring å oppnå lønnsomhet for ladeaktørene.

– Mangel på ladeinfrastruktur utgjør en betydelig barriere for norske transportører som ønsker å investere i elektriske kjøretøy. Det er derfor et stort behov for en felles norsk satsing på å utvikle ny kunnskap, løsninger og teknologi som kan akselerere utbygging av ladeinfrastruktur for tungtransport i Norge, sier Torsæter.

Bendik Nybakk Torsæter
Bendik Nybakk Torsæter leder det nye Grønn plattform-prosjektet MegaCharge.

Kobler kraftsystemet til transportsystemet

Ladeinfrastrukturen knytter kraftsystemet og transportsystemet sammen – to systemer som inntil nylig var adskilte.

– Det er essensielt med tett samarbeid mellom aktørene i disse sektorene for å kunne utvikle smarte og innovative løsninger og teknologi for hurtig og effektiv utbygging av ladeinfrastruktur som dekker transportørenes behov og sikrer god utnyttelse av strømnettet, sier Torsæter.

Mange steder i landet har ikke strømnettet tilstrekkelig kapasitet til utbygging av nye hurtigladestasjoner. MegaCharge skal bidra til å løse dette ved å blant annet utvikle og teste ut et verktøy for optimal design av ladestasjoner og et styringssystem for optimal utnyttelse av strømnett og infrastruktur på ladestasjoner.

MegaCharge fokuserer på kunnskaps- og teknologiutvikling langs hele verdikjeden for elektrifisering av tungtransport. Illustrasjon: SINTEF Energi.

Bygger fullskala lademodul

I tillegg til disse innovative løsningene, samt utvikling av et konsept for booking av ladetjenester, skal én av MegaCharge-partnerne, Elywhere, bygge en fullskala lademodul for megawatt-hurtiglading av lastebiler. Denne løsningen vil bli testet ut i et pilotprosjekt.

– Vi synes dette prosjektet er veldig positivt siden vi ser et stort behov for hele tungtransporten, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Vi har i dag kunder i hele Europa, og ønsker å utvide dette området til å gjelde hele tungtransportsegmentet, sier Anders Rudlang, CEO i Elywhere.

Circle K skal også demonstrere flere av løsningene som utvikles på sine lokasjoner. I tillegg stiller Statens vegvesen en eller flere av sine lokasjoner til disposisjon for uttesting i prosjektet.

– Pilotprosjektene i MegaCharge er viktige for å demonstrere og verifisere metoder, konsepter og teknologi som blir utviklet i prosjektet. Løsningene våre vil få fart på elektrifiseringen av transportsektoren. Vi vet at de viktigste barrierene for kjøp av elektriske lastebiler er mangel på ladeinfrastruktur, umoden og dyr teknologi og mangel på kunnskap. Dette skal vi gjøre noe med! sier Torsæter.

Kontaktperson