Til hovedinnhold
Norsk English

Derfor trenger vi biodrivstoff

Denne sommerdagen i 2007 var det en nyhet at du kunne tanke bilen din med bioetanol. Foto: Birna Rørslett/Samfoto/NTB
Denne sommerdagen i 2007 var det en nyhet at du kunne tanke bilen din med bioetanol. Foto: Birna Rørslett/Samfoto/NTB
Klimagasskuttene kommer for sent om vi må vente på dem til alle fly, skip og vogntog er skiftet ut. Derfor er biodrivstoff en av løsningene verden trenger – og ingen “klimabløff”, slik forfatterne av en NRK-ytring vil ha det til.

Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Nelfo bruker en NRK-ytring til å snakke ned biodrivstoff. Dette gjør de blant annet ved å anføre at “vi ikke må glemme at i en forbrenningsmotor kan biodrivstoff når som helst erstattes av fossilt drivstoff igjen”.

Det er å snu hele problemstillingen på hodet.

Kan tas i bruk nå

Både elektrifisering og bruk av hydrogen i transportsektoren vil være kjempebra. Men biodrivstoff har den store fordelen at vi kan ta det i bruk i dagens motorer. Altså uten å bytte ut maskinparken først, og uten å forsterke eller bygge ny infrastruktur.

Biodrivstoff vil dermed hjelpe oss med å nå klimamålene raskere og billigere.

Argumentet gjelder spesielt for fly, tungtransport og skip. Men det er gyldig også for biltrafikk. Det er god sirkulærøkonomi å øke levetiden til fossile biler ved å gjøre dem grønne i stedet for å vrake dem.

Alle former for CO2-kutt trengs

La oss alt her gjøre det klart at vi ikke er imot elektrifisering av transport. Tvert imot.

Norge og resten av verden trenger alle tiltak som kan kutte utslipp av fossilt CO2, slik Kristin Bremer Nebben fra Drivkraft Norge poengterer i sitt svar.

Derfor trenger vi elbiler.

Av samme grunn trenger vi også biodrivstoff. Altså en energibærer som eksisterende kjøretøy med forbrenningsmotor kan bruke uten å tilføre atmosfæren fossilt CO2. Og som samtidig kan brukes uten at vi må produsere nye transportmidler.

Krangel om nullutslipp

De tre kronikkforfatterne bestrider at biodrivstoff gjør biler grønne. De vil ha det til at produksjon og bruk av biodiesel nærmest er å trikse med klimaregnskapet.

Til dette kan følgende sies: Verken elektrisk drevne biler eller biler drevet med biodrivstoff er løsninger som gir netto nullutslipp. For ennå kan verken batterier eller biodrivstoff lages uten at enkelte ledd i produksjonskjeden slipper ut drivhusgasser.

Men både Miljødirektoratet, FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået er klare på at biodrivstoff, på lik linje med elbiler, likevel vil bidra til at kloden oppnår nullutslipp. 

Strenge godkjenningsregler

Etter sine innledende påstander om klimaregnskap, drøfter ytringsforfatterne hvorvidt ulike kilder til biodrivstoff er bærekraftige. En viktig diskusjon, som særlig handler om at vi må høste råstoff til bioetanol og biodiesel uten å ødelegge naturmangfold og uten å utkonkurrere matproduksjon.

Men også sosial bærekraft må vektlegges. Deriblant faktorer som lik tilgang til ressurser og goder. Når vi velger energiløsninger, bør vi derfor også tenke gjennom i hvilken grad de gjør oss avhengige av sjeldne jordmineraler – en ressurs som er ulikt fordelt på kloden.  

Norske myndigheter har lagd strenge godkjenningsregler for å sikre at produksjon av biodrivstoff ikke skal skje på bekostning av natur og matproduksjon.

Anbefaler norske kilder til biodrivstoff

Samtidig har regjeringen i Hurdalsplattformen lagt vekt på at biodrivstoffet vi bruker her til lands skal komme fra norske kilder. Som vi har påpekt i en kronikk i DN tidligere i høst, vil egenprodusert bærekraftig drivstoff være viktig av tre grunner:

Det vil gjøre det lettere for oss selv å bestemme den etiske standarden for drivstoffet vi forbruker, samt gi oss forsyningssikkerhet i en geopolitisk ustabil verden. Sist, men ikke minst, vil slik produksjon åpne spennende muligheter for norsk energi- og leverandørindustri.  

Kontaktperson