Til hovedinnhold
Norsk English

600 deltakere på den tolvte TCCS-konferansen

Nils Røkke
Nils Røkke ønsket de 600 deltakerne velkommen.
I dag samles eksperter innen karbonfangst, -transport, -bruk og -lagring (CCS) fra hele verden i Trondheim for den første dagen av den tolvte Trondheim CCS-konferansen (TCCS-12). Aldri før har det vært så stor interesse for konferansen, med rekordmange deltakere, nasjonaliteter og innleverte faglige bidrag.

– Vi trenger CCS for å nå klimamålene våre. For å gjøre teknologien kommersielt levedyktig, må vi redusere kostnader og optimalisere løsninger på tvers av verdikjeden. FoU spiller en nøkkelrolle her. TCCS er et viktig møtested som bidrar til kunnskapsdeling og momentum, sa olje- og energiminister Terje Aasland i forkant av konferansen.

Trondheim CCS-konferansen (TCCS) er en ideell, vitenskapelig konferanse som fokuserer på forskning og utvikling av CO2-fangst, -transport, -bruk og -lagring. Målet er å fremme, presentere og diskutere det siste arbeidet som er utført av FoU-institusjoner, universiteter og industri innen CCS. TCCS arrangeres annethvert år i Trondheim. SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norsk CCS-senter (NCCS) står bak konferansen.

– Jeg tror fast på at for å oppnå global suksess med fullskala CCS, må vi omfavne åpenhet, dele kunnskap og lære av våre feil. For å gjøre CCS konkurransedyktig, miljøvennlig og tilgjengelig, krever omfanget av oppgavene at vi alle deltar aktivt. Sammen kan vi forme en bedre fremtid, sa Mona Mølnvik, direktør for NCCS.

TCCS-12 er forventet å slå alle tidligere deltakerrekorder, med 600 deltakere fra over 37 land registrert.

– TCCS-12 blir en spennende konferanse. CCS er en avgjørende teknologi for å nå klimamålene våre. Det er på agendaen til Det internasjonale energibyrået (IEA) og inkludert i nasjonale klimaplaner, sa Nils Røkke, konserndirektør for bærekraftighet ved SINTEF og TCCS Comittee chair.

– TCCS-12 er stedet å være for innsikt i den nyeste CCS-teknologien og -forskningen.

TCCS-12 består av presentasjoner, sidearrangementer og taler fra hele CCS-verdikjeden. Over 291 faglige bidrag (abstracts) er innlevert, noe som også er en ny rekord for TCCS. Temaer som dekkes under konferansen er CO2-transport og -lagring, lovgivning og regulering, direkte CO2-luftfangst (DAC), CO2-fjerning (CDR) og negative utslipp, samt CCS og hydrogen.

TCCS_.jpg

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner