Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om klimarapportering

Som en del av FHF-prosjektet "Oppdatering av klimafotavtrykket for havbruksnæringen" arrangerer Asplan Viak, SINTEF og RISE en digital workshop om klimarapportering for havbruksnæringen. Workshopen er delt opp i to bolker: 01. og 03. februar, kl. 09-10.30 begge dager.

Prosjektet har som mål å gjennomføre en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp.

- Som deltaker får du lære mer om beregninger, krav, data og standarder i klimarapportering. Workshopen har til hensikt å involvere en større del av havbruksnæringen i arbeidet og å bidra til å spre kunnskap om retningslinjer, krav og arbeidsmåter i næringen, sier seniorforsker i SINTEF Ocean Ulf Johansen.

- I tillegg tenker vi at enkelte bedrifter vil være interessert i å bidra med informasjon som kan være nyttig i prosjektet, legger Johansen til.

Workshopen går over to dager:

  • Tirsdag 1. februar (kl. 09-1030): Informasjon om arbeidet med kartlegging av klimasporet til den norske havbruksnæringen og metodikk, retningslinjer og data for klimarapportering.
  • Torsdag 3. februar (kl. 09-1030): Oppfølging av innspill og diskusjoner rundt problemstillingene som ble tatt opp på dag 1.

Klikk på linkene under for å se materiale fra workshopen:

Utforsk fagområdene

Kontaktperson