Til hovedinnhold
Norsk English

Vibeke Nossum er ny forskningssjef for infrastruktur i SINTEF

Vibeke Nossum starter i SINTEF 1. november. Foto: Privat
Vibeke Nossum er ansatt som forskningssjef for avdeling Infrastruktur i SINTEF Community. Den nye forskningssjefen kommer fra stillingen som markeds- og prosjektsjef i avdeling Miljø i COWI AS.

Vibeke Nossum (49 år) er utdannet cand.scient innen cellebiologi fra Institutt for biologi ved NTNU. Hun har også en PhD fra Det medisinske fakultet ved NTNU innen human fysiologi, men har store deler av karrieren jobbet innen bygg- og anlegg. Siden 2011 har hun vært leder for miljø-seksjonen i COWI AS og jobbet med bygge- og anleggsprosjekter.

Nossum har tidligere vært ansatt som PhD-student i SINTEF Helse/NTNU. Nå skal hun ta over ledelsen for 45 ansatte i en avdeling som har ambisjoner om videre utvikling og vekst innen forskning og utvikling, lab-virksomhet, forskningsbasert rådgiving, sertifisering og kunnskapsformidling.

– Vibeke har jobbet som miljørådgiver i bygge- og anleggsnæringen siden 2011, så hun kjenner næringen godt og har et godt kontaktnett, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad, som er svært fornøyd med at Vibeke takket ja til jobben.

– Jeg gleder meg veldig til å få nye utfordringer hos en så viktig samfunnsaktør som SINTEF Community. Oppdrag med å utvikle nye løsninger for fremtidens infrastruktur er kanskje den mest spennende og viktige delen av den klimatilpasningen vi må gjennom som del av det grønne skiftet, sier Vibeke Nossum.

Hennes erfaring innen bygg og anlegg strekker seg fra mange år med prosjekt- og personalledelse til miljørådgiver i store og små bygge- og anleggsprosjekter. Hun har blant annet hatt prosjektledelsen for miljøoppfølging, sanering og prosjektering av P-huset som brant ved Stavanger lufthavn, og vært ansvarlig for risiko og sårbarhetsanalyser ved det nye sykehuset på Ullandhaug i Stavanger.

På anleggsiden har Nossum vært involvert i bygging av basebygg for Forsvarets helikopterbaser i Norge og vært miljørådgiver for ROS-analyser i forbindelse med bygging av Byåstunnelen i Trondheim. Nå håper hun å kunne bidra med ny kunnskap innen miljø og bærekraft gjennom høyt fokus på tverrfaglig samarbeid og bruk av digitale løsninger for å oppnå miljømål, samt lønnsomme prosjekter.

– Usikkerheten i bygge- og anleggsbransjen pga. krigen i Ukraina, høye energipriser og knapphet på ressurser og byggematerialer, er faktorer alle må forholde seg til. Det vil påvirke vår økonomi og stille store krav til lønnsomhet og effektivitet for å greie det grønne skiftet hele samfunnet må gjennom, sier Nossum, som er positiv med tanke på endringsviljen næringen har vist de siste to - tre årene innen klima- og miljø.

Avdeling Infrastruktur jobber innen fagområdene anlegg og infrastruktur, vann og miljø, berg- og geoteknikk, samt material- og ressursoptimalisering.

– Vi tror Vibeke med sin bakgrunn kommer til å bidra med mye viktig kunnskap i SINTEF. Hun kommer til en avdeling som har mange spennende prosjekter på gang på et bredt faglig område, ikke minst flere EU-prosjekter og samarbeidsprosjekter på tvers i SINTEF innen sirkulærøkonomi og bærekraftig klimatilpasning, sier Hunnes Blakstad.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner