Til hovedinnhold
Norsk English

Sterk støtte til Ocean Space Centre

Tidlig skisse av Ocean Space Centre
Torsdag 12. mai foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å utsette byggingen av Ocean Space Centre. Protestene har ikke latt vente på seg.

Støtteerklæringene for OSC har strømmet inn fra politikere i Arbeiderpartiet, opposisjonspolitikere, næringsliv, organisasjoner og media. På NHOs årskonferanse torsdag var Ocean Space Centre den store snakkisen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid har gått ut med et samlet krav i VG hvor de gir klart uttrykk for at de forventer at regjeringen snur.

– LO og NHO står sammen om dette. Vi har vært veldig tydelige om dette i våre veikart. Vi må løfte de naturfortrinnene Norge har, og det er blant annet å jobbe med havet, sier Almlid til VG.

– Det er ikke hver dag forskningsfasiliteter er hovedtema i NHO-sammenheng, og det store engasjementet viser hvor viktig byggingen av OSC er for Norge, sier Konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.


Allerede samme dag åpnet statsminister Jonas Gahr Støre for å gå gjennom tallene knyttet til byggeprosjektet på nytt, og fredag kveld kom beskjeden om at Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) lover ny gjennomgang av forslaget om utsettelse og vil gå «nye runder» med tallmaterialet.

Utsettelse vil gi økte kostnader

Regjeringen begrunnet forslaget om utsettelse av byggingen av OSC med press i økonomien og frykt for økte kostnader som følge av økte materialkostnader.

– Begrunnelsen regjeringen har gitt er direkte feil, og må være hastverksarbeid, sier Bech Gjørv.

– De innkomne anbudene viser ingen tegn til økte materialkostnader. Så vidt jeg vet har ingen henvendt seg til Statsbygg eller andre parter for å undersøke de faktiske forhold. Dette er uakseptabelt for et prosjekt som det har vært arbeidet knallhardt med i 17 år, og som et samlet næringsliv støtter helhjertet, sier konsernsjefen.


Regjeringen har vurdert innsparingen ved en utsettelse til litt i overkant av 400 millioner, men SINTEFs beregninger viser at de totale kostnadene ved en utsettelse vil være adskillig høyere enn besparingen.

Merkostnadene for Statsbygg/Staten vil blant annet være knyttet til nedstenging av prosjektet, oppstart etter pause og tap av markedspris på forpliktede entreprisetilbud.


I tillegg kommer både påløpte og økte kostander for både NTNU og SINTEF i form av blant annet leieforpliktelser og flyttekostnader.


– Forslaget representerer offentlig sløsing, mener Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean.

– Vi risikerer å oppnå nettopp det regjeringen frykter - at havromssatsingen skal bli truffet av de store kostnadsøkningene vi ser i byggemarkedet. Statsbygg har kommet langt i anskaffelsesprosessen, og har fått inn gode tilbud, og er klare til å sette ut kontrakter på nesten en milliard i løpet av de neste ukene. En utsettelse vil eksponere prosjektet fullt ut for markedsrisiko, sier Johansen.

– Norge kan falle betydelig tilbake 

Om regjeringens forslag blir virkelighet vil prosjektfasen forlenges med om lag to år på toppen av utsettelsen, slik at senteret risikerer å stå ferdig først en gang mellom 2030 og 2032.


– Det vil garantert føre til at Norge faller betydelig tilbake på teknologisk konkurransekraft, og de beste hodene og viktigste oppdragene havner i konkurrerende land, sier Alexandra Bech Gjørv.

– Dessuten vil dette forsinke omstillingen av Norge, og i klimakampen har vi ikke råd til å utsette innovasjonsprosesser som også gir ny verdiskaping og nye jobber. Et slikt utfall kan ikke være i regjeringens og nasjonens interesse.En utsettelse setter hele prosjektet i fare. Det virker absurd, fordi det undergraver regjeringens ferske havvindsatsing og tydelige ambisjon om økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten, sier hun.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Norsk havteknologisenter

Prosjektstart:

11.04.2022

Kontaktperson:

Rolf Andersen

Kontaktpersoner