Til hovedinnhold
Norsk English

Starter karbonfangst med sukkertare

Sintef, DNV, Equinor og Aker BP har signert en avtale om å realisere verdens første pilotprosjekt for aktiv, naturbasert karbonfangst til havs. Målet er å utvikle teknologi og metoder som kan fange flere millioner tonn CO2 ved hjelp av taredyrking.

Prosjektet går ut på å dyrke store mengder sukkertare på lange liner som festes i bøyer og sjøsettes i havoverflaten. Anleggene plasseres i områder med gode, naturgitte forutsetninger for taredyrking. Her vil taren ved hjelp av fotosyntesen utnytte sollyset, vokse og binde karbon fra atmosfæren. Dette er den samme prosessen som trær og planter gjør på land. Etter omtrent seks måneder i havet har taren fanget maksimalt med CO2 og er klar for høsting og deretter videre bearbeiding for lagring av karbonet (se fakta nederst).

SINTEF_Ocean_JIP_Seaweed_1.jpg

Klimamål og grønne arbeidsplasser

Karbonfangst er nødvendig for at verden skal nå klimamålene og begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen. Partnerne i prosjektet forventer at taredyrking kan gi et vesentlig bidrag til klimaet fordi det er en effektiv metode for karbonfangst og har et stort potensial for oppskalering.

«For å løse de store klimautfordringene verden står overfor trengs mye forskning for ikke bare redusere utslippene av CO2, men også å fjerne utslipp fra havet og atmosfæren. Dette er et konsept der mulighetene for oppskalering er store. Sammen med sterke partnere jobber vi for å komme frem til løsninger raskt som kan gjøre en reell forskjell i klimakampen», sier Vegar Johansen, adm dir i Sintef Ocean.