Til hovedinnhold
Norsk English

Skal gi norsk næringsliv verdensledende beslutningsstøtte

SINTEF skal sammen med Nemko gi norsk næringsliv verdensledende beslutningsstøtte innen bærekraft og digitalisering. Foto: SINTEF/Berre
Som del av et nytt samarbeid overtar Nemko som ny eier av SINTEF Norlab, landets største norskeide laboratorieselskap. Nemko og SINTEF etablerer samtidig et strategisk samarbeid om innovative løsninger for industriens omstilling til en mer bærekraftig og digitalisert økonomi.

Norge har industri som er offensiv og godt posisjonert for å ta del i den digitale omstillingen mot nullutslipp og en sirkulær økonomi. Dette vil kreve nye løsninger knyttet til testing og sertifisering av teknologi og miljøovervåkning, der SINTEFs forskningskompetanse og Nemkos sterke test- og sertifiseringsmiljø utfyller hverandre svært godt. Sammen skal partene lede an i utviklingen av nye innovasjoner knyttet til bærekraft og digitalisering, og forsterke partnernes rolle internasjonalt.

Samarbeidspartnernes sterke markedsposisjon og kompetanse innen testing og verifikasjon av mat/vann, materialer, bærekrafts- og livssyklus-analyser, miljø- og utslipps-overvåkning, samt innsamling og forvaltning av data gjennom sensorer og digitale verktøy, er områdene som vektlegges i den nye samarbeidsavtalen. Tjenester og forretningsutvikling vil rettes mot markedsområder som landbasert industri, akvakultur, elektronikkindustrien og batteriverdikjeden.

– Vi er svært tilfredse med å overføre eierskapet til en ny eier med tydelige nasjonale og internasjonale ambisjoner for selskapets videre utvikling. Gjennom samarbeidet forsterkes et systematisk innovasjonsarbeid for fremtidsrettede løsninger og økt konkurransekraft, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF.

– Sammen vil Nemko og SINTEF kunne støtte industrien i alle faser av forskning, produktutvikling, produksjon og markedsadgang, sier Per Ove Øyberg, leder i Nemko Group.

Etter eierskiftet endrer SINTEF Norlab nå navn til Nemko Norlab.

– Samarbeidet med SINTEF innebærer spennende utviklingsmuligheter for Nemko, Nemko Norlab og våre ansatte. Vi har svært høy kompetanse og en sterk posisjon i det norske markedet. Jeg er trygg på at vi vil bidra aktivt til videre utvikling av Nemko i samarbeid med SINTEF, både i Norge og i utlandet, sier daglig leder i Nemko Norlab, Eigil Dåbakk.

Om SINTEF

SINTEFs virksomheter dekker anvendt forskning, teknologi og innovasjon. SINTEF utvikler bærekraftige løsninger på mange av samfunnets store utfordringer, og skaper verdier og innovasjon gjennom produksjon av ny kunnskap og utvikling av teknologiske løsninger som tas i bruk i praksis. Innen industrisektoren er SINTEF involvert i et bredt spekter av forskningsområder og bransjer, fra avansert material- og prosessindustri til produksjonsteknologi og fornybar energi. Prosessindustri, produksjon, sirkulær økonomi, fornybar energi og klima- og miljøteknologi er noen av de viktige områdene i SINTEFs strategi.

En del av SINTEFs strategi er tilstedeværelse/nærhet til industri- og næringsknutepunkter. I tillegg til hovedlokasjonene i Trondheim (HQ) og Oslo, er SINTEF etablert i Porsgrunn (Herøya Industripark), Raufoss, Bergen, Ålesund, Steinkjer, Verdal (Verdal Industripark), Mo i Rana (Mo Industripark), Narvik og Tromsø .

Bred deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer gir SINTEF også en utstrakt kontaktflate internasjonalt.

SINTEFs tverrfaglige forskningsorganisasjon anvender sin kompetanse på tvers av relevante industriverdikjeder, inkludert, men ikke begrenset til materialverdistrømmer (primære og sekundære råvarer), materialer og produktutnyttelse (mekanisk, kjemisk, elektrisk), integrasjonsforsyningskjeder, i tillegg til generisk kompetanse som kan anvendes f.eks. i områder som automatisering, digitalisering, logistikk, teknoøkonomisk evaluering, og LCA (livsløpsanalyser).

Les mer om SINTEF: https://www.sintef.no

Om Nemko

Nemko tilbyr markedsadgang til over 150 land for produsenter og importører av elektriske produkter gjennom tilstedeværelse på 25 lokasjoner i Asia, Nord-Amerika, Europa, Afrika og Midt-Østen, samt et nettverk av partnere. I tillegg tilbyr Nemko testing, inspeksjon og sertifiseringstjenester knyttet til produkter og systemer. Med Nemko Norlab har Nemko 240 ansatte i Norge, og antallet lokasjoner øker fra fire til seksten. Etter oppkjøpet vil Nemko Group ha til sammen om lag 750 ansatte i hele verden.

Se nettsidene for mer informasjon: https://www.nemko.com

Nemko Norlab

Nemko Norlab er den største norskeide laboratorievirksomheten innenfor miljøovervåkning, analytisk kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin, har hovedkontor i Mo i Rana og laboratorier i Namsos, Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Brønnøysund, Porsgrunn og Glomfjord.

Les mer om Nemko Norlab her: https://nemkonorlab.no

Kontaktperson