Til hovedinnhold
Norsk English

Mona Mølnvik kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Mona Mølnvik
Mona Mølnvik er forskningssjef i SINTEF og er kåret som en av Norges 50 fremste tech-kvinner i 2022.

Vil synliggjøre kvinner i teknologibransjen

For sjette år på rad har ODA-Nettverk og Abelia kåret Norges fremste kvinner i teknologibransjen. SINTEF har vært representert på listen hvert år. Målet med kåringen er å vekke inspirasjon og promotere mangfold i teknologi og ledelse i næringslivet gjennom å synliggjøre de mange viktige og dyktige kvinner som jobber i teknologibransjen.

- Jeg er kjempestolt av alle de dyktige kvinnelige teknologene vi har i SINTEF. Mona kombinerer dyp vitenskapelig innsikt med evnen til å tenke strategiske muligheter for våre kunder, ved utvikling av prosjektbasert samarbeid. Derfor har hun lyktes med å bli en av dem som har samlet mest ressurser for å få til forskning og innovasjon som knekker de store utfordringene i det grønne skiftet, sier Alexandra Bech Gjørv konsernsjef i SINTEF.

- Jeg er stolt og ydmyk over å stå på denne listen. Om det betyr at unge jenter som skal velge utdanning tenker at om Mona kan så kan jeg også, er jeg ekstra fornøyd. Da jeg gikk på ungdomskolen på starten av 80-tallet husker jeg at jeg så et bilde av ei dame som jobbet som mekaniker. Det inspirerte meg til å søke til realfag og NTNU, sier Mona.

Fra student til forskningssjef

Mona er opprinnelig fra Sørlandet, og kom til Trondheim i 1985 som student på Maskinlinjen ved NTNU. Der tok hun også sin doktorgrad på masse- og varmetransport i anoder som ble varmebehandlet for bruk i aluminiumproduksjon.

Hun ble ansatt som forsker i SINTEF Energi i 1997, og har kledd ulike lederroller siden 1999. De siste 11 årene har hun vært forskningssjef for avdeling gassteknologi og hun leder også NCCS som er et åtte-årig forskningssenter på miljøvennlig energi.

- Jeg liker veldig godt å jobbe strategisk – sammen med flinke kolleger og kompetente kunder. Å utvikle nye prosjekter som bidrar til energitransisjonen er meningsfullt fordi verden trenger nok, og ren energi til en voksende befolkning.

Mange tilnærminger trenges for å lykkes med å løse klimakrisen

Mona setter ekstra pris på at jobben gir henne utfordrende oppgaver samtidig som den er verdibasert.

- For meg er det enormt motiverende å vite at jeg bidrar til SINTEFs visjon: teknologi for et bedre samfunn. Når jeg ser at prosjektene våre faktisk påvirker utviklingen i Norge, Europa og verden, får jeg nye krefter og motivasjon for å få til mer. Når politikerne skal ta beslutninger om vår energi- og klimapolitikk trenger de å vite hvordan de ulike løsningene henger sammen. Jeg er veldig opptatt av at vi som forskere skal bidra til å kvantifisere betydningen av ulike tiltak slik at det er mulig å fatte beslutninger og vite noe om den faktiske betydningen i for eksempel et klimaperspektiv.

Forskningssenteret Mona leder “Norwegian CCS Research Centre” (NCCS), er verdens største forskningsprosjekt for CCS forskning. CCS betyr CO₂ capture and storage. CCS har blitt identifisert av IEA som en nøkkelteknologi for å redusere verdens karbonutslipp og holde økningen i globale temperaturer til under 1.5°C. Mona har jobbet med CCS i mer enn 20 år og er opptatt av at det er et viktig og utfordrende arbeid.

- Når kloden koker og vi trenger alle verktøyene vi har for å løse klimakrisen, er det avgjørende at vi lykkes med å utvikle teknologier og digitalisering som muliggjør ren energi og utslippsfri produksjon og transport, for å nevne noe. Vi trenger mer enn teknologi, men det at jeg jobber med teknologi betyr ikke at jeg ikke mener vi skal øke resirkulering og redusere forbruk. Vi trenger mange tilnærminger for å lykkes, sier Mølnvik.

Norge trenger flere kvinnelige teknologer

Selv om andelen kvinner som jobber i teknologibransjen har økt betraktelig i de siste årene har vi fortsatt en lang vei å gå. For eksempel viser tall fra Kantars årlige undersøkelse for ODA at kvinneandelen innen IKT er på 29 prosent. Tallet har vært stabilt de siste årene.

Norge trenger altså flere kvinnelige teknologer. For å lykkes med å løse dagens problemer som menneskeheten står overfor må alle mennesker være en del av løsningen. Teknologiindustrien spiller en viktig rolle, men kvinner er underrepresenterte. For å få til de beste løsningene må vi sikre bedre kjønnsbalanse.

- De teknologiske løsningene for fremtiden må skapes av et større mangfold enn vi ser i dag, men norske jenter og kvinner velger fortsatt altfor tradisjonelt. Da er det ekstra viktig og gledelig at vi i år fikk inn rekordmange nominasjoner med stor bredde i roller og bransjer, som kan synliggjøre noen av de mange karriereveiene innen tech. Vi håper de fantastiske rollemodellene på listen vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å se de spennende mulighetene med teknologi, sier Gunn Severinsen, CEO i Squeed og nestleder i ODA.

Det er Mona sitt håp at en karriere i teknologibransjen skal være like interessant for både kvinner og menn:

- Jeg har mange flinke kolleger, og det er ikke kjønn, alder eller nasjonalitet som er avgjørende for å lykkes. I min jobb ønsker jeg at alle skal oppleve at de blir behandlet med respekt og får støtte når de tar på seg store og utfordrende oppgaver. Jeg tenker at vi kan utvikle personer, lag og organisasjoner som får det beste ut av sine medarbeidere.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCCS

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 23.02.2024

Kontaktperson:

Mona Mølnvik

Utforsk fagområdene

Kontaktperson