Til hovedinnhold
Norsk English

Kan veiprising erstatte bompenger?

Biler på Bakklandet i Trondheim
Kjører du bil i Trondheim? Da kan du delta i et forskningsprosjekt for å teste ut teknologi for veiprising. Foto: Shutterstock
SINTEF og Statens vegvesen skal teste ut teknologi for veiprising og søker 200 bilførere i Trondheim til å være med i et pilotprosjekt.

Bompenger bidrar til å finansiere veibygging, infrastruktur og kollektivtransport. I byer benyttes bompenger også til å regulere trafikken.

Men bomavgiftene fordeles ikke nødvendigvis rettferdig. Hvor du bor, ikke hvor mye du kjører, kan avgjøre hva du må betale. Derfor tar både politikere og fagfolk til orde for å erstatte bomavgifter med veiprising. Det betyr at prisen beregnes ut ifra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser.

Dyrere å bruke veien i rushtrafikken

– Fra tidligere forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre betaler mindre når bompenger erstattes med veiprising. Det blir dyrere å bruke veien i rushtrafikken, og slik bidra til kø og forurensning, enn å kjøre på tider av døgnet med lite trafikk. Det følger prinsippet om at forurenser betaler, sier seniorforsker Petter Arnesen i SINTEF.

Registrerer kjøremønster

Bilene som deltar i pilotprojeket i Trondheim, vil få montert en enhet som registrerer hvor den kjører. En app som kobles tråløst til registreringsenheten, vil gi sjåføren prisinformasjon og fortelle hvor bilen har kjørt. Det vil være ulike takster for ulike kjøretøy på forskjellige tider av dagen.

Datasporene lagres lokalt i kjøretøyet, i samsvar med Datatilsynets personvernregler. Kun eier kan hente ut posisjonsdataene, og personvernet er godt tatt vare på under forsøket.

Behøver mer erfaring fra bilistene

– Vi trenger mer erfaring med både tekniske løsninger og sjåførenes opplevelser av teknologien, slik at myndighetene får et bedre grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket foreligger, vil det bli et politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, sier Petter Arnesen.

Støttes av Norges Forskningsråd

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres av Statens vegvesen, SINTEF og Q-Free.

Interessert i å bli med i forsøket?

Testen vil bli gjennomført i perioden februar til april i Trondheim.

Dersom du er interessert i å delta, meld deg på her!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send en e-post til

Mer om veiprising

Innslag om veiprising på NRK Dagsrevyen 9.1.2022

Statens vegvesen - Veiprising – et alternativ til bompenger
Statens vegvesen - Veiprising – et alternativ til bompenger

 

Skal teste ut veiprising: – Blir mye mer rettferdig (tu.no 25.01.22)

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

GeoFlow

Prosjektvarighet:

01.08.2020 - 31.12.2022

Kontaktperson:

Petter Arnesen

Kontaktperson